« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 415 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce Rašov - Výpůjčka (pdf, 415 KB)
OBEC RAŠOV,Rašov 50 679 23 Lomnice
<br> Záměr obc
<br> IU
<br> Obec Rašov v souladu s ustanovením zřízení) v platném znění,zveřejňuje zá
<br> š 39 odst.1 záko měr výpůjčky :
<br> Předmětem výpůjčkyje nemovitá věc (manipulační plocha) k.u.Rašov,obec Rašov kraj,Katastrální praco
<br> —jednotlivé části | a pozemek parc.č.1255/61 (ostatn zapsané na LV c.1 u Katastrálního viště Brno— venkov <.>
<br> J
<br> áměru lze doručit do 15 ních hodinách na OÚ Raš schválení zastupitelstVem
<br> Písemné žádosti k uvedenému z
<br> BIiZSi informace lze získat v úřed Rozhodnutí o výpůjčce podléhá
<br> i ;
<br> i
<br> ?D)
<br> Vyvěšeno : 1.12.2021
<br> Sejmuto :
<br> na č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> Jozemku parc.č.1255/47 plocha),oba pozemky
<br> řadu pro Jihomoravský
<br> dnů od od data vyvěšení <.>
<br> OV <.>
<br>,jako jeho vyhrazená pravomoc <,>
<br> /
<br> z <.>
<br> _ HH
<br> XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
<br> Obec Rašov Rašov XX.XXX XX Lomnice IČO: 00532151
<br> \:

Načteno

edesky.cz/d/5076893

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz