« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Výroční zpráva obce Rašov o poskytování informací za rok 2020 (pdf, 464 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva obce Rašov o poskytování informací za rok 2020 (pdf, 464 KB)
Výroční zpráva obce Rašov o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020
<br> V souladu s š 18 zákona č.106/1999 Sb.„ o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") s účinností od 1.1.2000,musí každý povinný subjekt,vždy do 1.března,zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní XXX X své činnosti v oblasti poskytování informací <.>
<br> Podané žádosti V roce 2020 byla podána l písemná žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.<.>
<br> Rozhodnutí o odmítnutí žádosti V roce 2020 nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti <.>
<br> Odvolání proti rozhodnutí Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo v roce 2020 podáno žádné <.>
<br> Rozsudek soudu Soud v roce 2020 neřešil žádnou žádost <.>
<br> Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence <.>
<br> Hrazení nákladů
<br> Povinné subjekty jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací žádat úhradu ve výši,která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním informací žadateli.Povinný subjekt si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací <.>
<br> V roce 2020 nebyla zpoplatněna žádná žádost <.>
<br> Stížnosti na postup podané podle & 16a zákona V roce 2020 nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle 5 163 zákona <.>
<br> Další informace vztahující se k uplatnění zákona Statistické údaje k podaným žádostem za rok 2020:
<br> V roce 2020 byla podána 1 žádost,na 1 žádost bylo v zákonném termínu odpovězeno <.>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX,starosta obce Rašov
<br> Qšaec Rašov ©
<br> Rašov 18.2.2021 Rašov 50 _ 679 5532.Lomnice lČO; 00532151
<br> GEMV*

Načteno

edesky.cz/d/5110749

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz