MČ Brno - Jundrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://jundrov.info

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Brno-Jundrov
Veslařská 97/56
637 00 Brno

Datová schránka: 8gsb8g4
E-mail: info@jundrov.brno.cz, el.podatelna@jundrov.brno.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2018 Ministerstvo obrany vydává veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy - ochranná pásma leteckých pozemních zařízení - radiolokátor Sokolnice
03. 07. 2018 Záměr č.j. MMB/0269976/2018
28. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 7/2018
28. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2018
28. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
28. 06. 2018 Nájemní smlouva - SVJ Dubová 13, 15, 17 - zasedací místnost
28. 06. 2018 Smlouva o dílo - Flexistav, s.r.o. - oprava schodišť Jasanová, Dubová
28. 06. 2018 Dokument "ÚMČ Brno-Jundrov vydá..." již není dostupný.
28. 06. 2018 Smlouva o výpůjčce - YAMAHA - kinosál
28. 06. 2018 Bezúplatné užívání - ČR - HZS JmK - přenosná radiostanice
28. 06. 2018 Nájemní smlouva - Johnny Servis, s.r.o. - pronájem toalety Prašnice
26. 06. 2018 Smlouva o výpůjčce - YAMAHA - kinosál
26. 06. 2018 Smlouva o dílo - SEBAK - s. r. o.
22. 06. 2018 MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na ul. Výšina - legalizace parkování
22. 06. 2018 MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na ul. Lelkova - legalizace parkování
22. 06. 2018 Mapa
22. 06. 2018 MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Kopretinová - realizace přípojek vodovodu a kanalizace
22. 06. 2018 Mapa
22. 06. 2018 Záměr č.j. MMB/0243867/2018
22. 06. 2018 RMB vyhlašuje konkurz na místo ředitele/ředitelky MČ nám. Svornosti 8
20. 06. 2018 Svolání 18. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov na středu 27. června 2018 v 18:00 hod.
20. 06. 2018 Bod programu č. 1: Účetní závěrka MČ Brno-Jundrov za rok 2017
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 1: Komentář k účetní závěrce
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 1: Protokol o schvalování účetní závěrky
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 1: Příloha k účetní závěrce
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 1: Rozvaha
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 1: Výkaz zisku a ztráty
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 1: Zpráva nezávislého auditora
20. 06. 2018 Bod programu č. 2: Závěrečný účet MČ Brno-Jundrov za rok 2017
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 2: Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Jundrov za rok 2017
20. 06. 2018 Bod programu č. 3: Rozpočtové opatření č. 6/2018
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 3: Tabulka rozpočtového opatření č. 6/2018
20. 06. 2018 Bod programu č. 4: Smlouva o koupi pozemku p.č. 971/2, k.ú. Jundrov
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 4: Kupní smlouva
20. 06. 2018 Bod programu č. 5: Prodej nebytové jednotky č. 275/1 a bytové jednotky č. 275/4 v BD Pisárecká 4 dle Postupu města Brna při prodeji bytového fondu
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 5: Kupní smlouva na nebytovou jednotku č. 275/1
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 5: Kupní smlouva na bytovou jednotku č. 275/4
20. 06. 2018 Bod programu č. 6: Prodej bytových jednotek č. 275/2 a č. 275/3 v BD Pisárecká 4 v nabídkovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 6: Kupní smlouva na bytovou jednotku č. 275/2
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 6: Kupní smlouva na bytovou jednotku č. 275/3
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 6: Příloha s půdorysy podlaží
20. 06. 2018 Bod programu č. 7: Stanovení počtu členů ZMČ Brno-Jundrov pro volební období 2018-2022
20. 06. 2018 Bod programu č. 8: Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 8: Dopis MMB
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 8: Důvodová zpráva
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 8: Porovnání textu
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 8: Příloha č. 9 k OZV
20. 06. 2018 Příloha k bodu programu č. 8: OZV, kterou se mění Statut města Brna

XML