« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 2: Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Jundrov za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 2: Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Jundrov za rok 2017
NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> statutární město Brno
<br> MČ Brno-Jundrov
<br> za rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí Odboru finančního a majetkového
<br> ÚMČ Brno – Jundrov
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> Úvod
<br> V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby,údaje o hospodaření s majetkem a o dalších peněžních operacích <,>
<br> včetně tvorby a použití peněžních fondů.Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních
<br> vztahů ke státním rozpočtu a rozpočtu města Brna,případně dalším např.regionálním
<br> rozpočtům.Nedílnou zákonem stanovenou částí závěrečného účtu územního rozpočtu je
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.Proces schvalování závěrečného účtu územních
<br> rozpočtů probíhá v souladu s ustanovením § 17,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br>
<br> Komentář k plnění rozpočtu 2017
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 byl schválen na 10.řádném zasedání Zastupitelstva městské části
<br> dne 14.12.2016 usnesením č.3 <.>
<br> Rozpočet byl sestaven jako deficitní:
<br>  27 381 tis.Kč - příjmová část rozpočtu
<br>  31 687 tis.Kč – výdajová část rozpočtu
<br>  3 906 tis.Kč – financování
<br>  400 tis.Kč – zapojení nevyčerpaných sdílených příjmů
<br>
<br> Plnění rozpočtu roku 2017 bylo deficitní ve výši 540 tis.Kč.Celkové příjmy rozpočtu
<br> městské části Brno-Jundrov dosáhly výše 43 561 tis.Kč a činily 159,08 % příjmů
<br> schváleného rozpočtu a 112,25 % příjmu rozpočtu po úpravách <.>
<br> Celkové výdaje rozpočtu městské části dosáhly 44 103 tis.Kč a činily 139,18 % výdajů
<br> schváleného rozpočtu a 100 % výdajů rozpočtu po provedených úpravách <.>
<br> Plnění rozpočtu roku 2017 nedosáhlo výše původně předpokládaného deficitu.V rámci
<br> schváleného rozpočtu bylo schváleno zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje
<br> v celkové výši 3 90...

Načteno

edesky.cz/d/2104424

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz