« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 8: Příloha č. 9 k OZV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 8: Příloha č. 9 k OZV
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PŘÍLOHA
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č./2018,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
<br> č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> _________________________________________________________________________________________________________________
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Strana 1 (celkem 8)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P ř í l o h a č.9
<br> S t a t u t u m ě s t a B r n a
<br>
<br> Přehled příspěvkových organizací a obchodních společností se
<br> 100% účastí zřízených či založených městem Brnem a městem
<br> Brnem - městskými částmi
<br>
<br>
<br> Část I - příspěvkové organizace a obchodní společnosti se 100% účastí zřízené
<br> či založené městem Brnem
<br>
<br>
<br>
<br> Část II - příspěvkové organizace a obchodní společnosti se 100% účastí zřízené
<br> či založené městem Brnem – městskými částmi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PŘÍLOHA
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č./2018,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
<br> č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br> _________________________________________________________________________________________________________________
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Strana 2 (celkem 8)
<br>
<br> Část I - příspěvkové organizace a obchodní společnosti se 100% účastí zřízené či
<br> založené městem Brnem
<br>
<br>
Příspěvkové organizace
<br>
<br> Centrum experimentálního divadla,příspěvková organizace
<br> Centrum sociálních služeb,příspěvková organizace
<br> Divadlo Radost,příspěvková organizace
<br> Domov pro seniory Foltýnova,příspěvková organizace
<br> Domov pro seniory Holásecká,příspěvková organizace
<br> Domov pro seniory Kociánka,příspěvková organizace
<br> Domov pro seniory Koniklecová,příspěv...

Načteno

edesky.cz/d/2104407

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz