« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Bod programu č. 8: Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod programu č. 8: Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
18.řádné zasedání konané dne 27.6.2018
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
Bod programu č.: 8
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává
Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a to včetně Přílohy č.9
Obsah:
<br> RMČ předkládá žádost Organizačního odboru MMB o připomínky MČ k novelizaci obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších
vyhlášek,a to včetně Přílohy č.9 a konstatuje,že navrhované změny přinesou do rozpočtu
městských částí vyšší příjmy,některé kompetence městských částí v oblasti ochrany ovzduší
budou přeneseny na SMB a zapracovávají novelu zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových
pravidlech a změny spojené s nařízením EU – GDPR <.>
<br>
<br>
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-Jundrov
<br> n e m á p ř i p o m í n e k
<br> k novelizaci obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve
znění pozdějších vyhlášek,a to včetně Přílohy č.9 <.>
<br>
<br>
Přílohy:
- důvodová zpráva
- žádost MMB
- porovnání textu
- příloha č.9
<br>
<br>
V Brně dne 27.6.2018
<br>
Zpracovaly: Předkládá:
<br> XXXXX XXXXXXXXX,starostka MČ RMČ Brno-Jundrov
Mgr.XXXXX XXXXXXX,vedoucí OFM

Načteno

edesky.cz/d/2104411


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz