« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 8: OZV, kterou se mění Statut města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 8: OZV, kterou se mění Statut města Brna
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> PRÁVNÍ PŘEDPISY 2018
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č./2018 <,>
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001 <,>
<br> kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek <.>
<br>
<br>
<br>
<br> __________________________
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> ____________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br>
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č./2018 <,>
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001 <,>
<br> kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek <.>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z7/41.zasedání konaném dne 4.9.2018 na základě
<br> ustanovení § 130 a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna <,>
<br> ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.21/2001,25/2001,2/2002,5/2002 <,>
<br> 7/2002,24/2002,3/2003,10/2003,1/2004,4/2004,14/2004,9/2005,15/2006,18/2006 <,>
<br> 1/2007,7/2007,1/2008,13/2008,2/2009,3/2009,12/2009,4/2010,14/2010,23/2010,7/2011 <,>
<br> 16/2011,1/2012,10/2012,5/2013,16/2013,2/2014,8/2014,7/2015,1/2016,12/2016,7/2017
<br> a 17/2017,se mění a doplňuje takto:
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> V části II – Orgány města,zastupitelstva a rady města,orgány městských částí – se:
<br> v článku 3
<br> v odst.2
<br> - v písm.c) dosavadní text ruší a nahrazuje textem: „schvalovat střednědobý výhled rozpočtu <,>
rozpočet,závěrečný účet a účetní závěrku města“ <,>
<br> v článku 9
<br> - zařazuje nový odst.7,který zní: „Magistrát města Brna zabezpečuje při vý...

Načteno

edesky.cz/d/2104406


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz