« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Svolání 18. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov na středu 27. června 2018 v 18:00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání 18. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov na středu 27. června 2018 v 18:00 hod.
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br>
<br> _____________________________________________________________________________
<br> V souladu s ustanovením § 92 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov
<br> svolávám
<br>
na středu 27.června 2018 na 18.00 hod <.>
<br>
18.řádné zasedání Zastupitelstva městské části
statutárního města Brna,Brno-Jundrov,pro volební období 2014 - 2018 <,>
<br> které se uskuteční v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Jundrov,Veslařská 56 <.>
<br>
<br> Navržený program jednání :
<br> 1.Účetní závěrka MČ Brno-Jundrov za rok 2017
2.Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Jundrov za rok 2017
3.Rozpočtové opatření č.6/2018
4.Smlouva o koupi pozemku p.č.971/2,k.ú.Jundrov
5.Prodej nebytové jednotky č.275/1 a bytové jednotky č.275/4 v BD
<br> Pisárecká 4 dle Postupu města Brna při prodeji bytového fondu
6.Prodej bytových jednotek č.275/2 a 275/3 v BD Pisárecká 4
<br> v nabídkovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou kupní ceny
7.Stanovení počtu členů ZMČ Brno-Jundrov pro volební období 2018–2022
8.Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,kterou se mění
<br> a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001 <,>
kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,a to
včetně Přílohy č.9
<br> 9.Revokace usnesení z 12.zasedání ZMČ konaného dne 26.4.2017 –
pozemky u kapličky,změna správní hranice městské části Brno-Jundrov
<br> 10.Podněty,náměty,připomínky a dotazy
<br>
V Brně-Jundrově 15.6.2018
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> starostka MČ Brno-Jundrov
<br>
<br> Před zasedáním Zastupitelstva MČ se od 17.00 do 18.00 hodin uskuteční
setkání jeho členů s občany Jundrova <.>

Načteno

edesky.cz/d/2104435

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz