« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Záměr č.j. MMB/0243867/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č.j. MMB/0243867/2018
č.j.MMB/0243867/2018/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej - části pozemku p.č.1410/6,lesní pozemek,o výměře 1 m²,- části pozemku p.č.1412,ostatní plocha s využitím ostatní komunikace,o výměře 142 m²,- části pozemku p.č.1416,lesní pozemek,o výměře 141 m²,- části pozemku p.č.1417,ostatní plocha s využitím zeleň,o výměře 289 m² vše v k.ú.Pisárky č.j.MMB/0243867/2018/Vich 2 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) č.j.MMB/0243867/2018/Vich 3 2.prodej pozemku p.č.3635 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 30 m²,v k.ú.Bystrc (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Vinterová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.2587,tel.542173165,e-mail: vinterova.petra@brno.cz) 3.prodej části pozemku p.č.2402 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 20 m²,k.ú.Starý Lískovec č.j.MMB/0243867/2018/Vich 4 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) č.j.MMB/0243867/2018/Vich 5 Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí MO MMB Zveřejněno: od: do: XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX XbXXeXXXfXXXfXXXcfbbaXXeXXeXbXbcefbaXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2112551

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz