« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Kopretinová - realizace přípojek vodovodu a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Kopretinová - realizace přípojek vodovodu a kanalizace
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0221328/2018 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0221328/2018 Ing.Lang /542174217 19.6.2018
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-76360-1/ČJ-2018-0600DI <,>
<br> ze dne 5.4.2018 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX,bytem Nálepkova XXX/XX,XXX XX Brno
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na veřejně přístupné účelové komunikaci Kopretinová podle dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu realizace přípojek vodovodu a kanalizace na ul.Kopretinová
<br> (k.ú.Jundrov,p.č.1715) <.>
<br>
<br> Termín realizace je 2 týdny v období 25.6.– 31.8.2018 <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem vlastníka veřejně přístupné účelové komunikace <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních
<br> zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.: MMB/02213...

Načteno

edesky.cz/d/2112553

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz