« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na ul. Lelkova - legalizace parkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na ul. Lelkova - legalizace parkování
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> MMB/0249637/2018/HE
5400/OD/MMB/0132506/2018/3
<br> Bc.et Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
herelova.katerina@brno.cz
<br> 2018-06-13
<br> 004
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III.třídy v ulici
<br> Lelkova v Brně - Jundrov
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ulice Lelkova v Brně - místní komunikace III.třídy – změna organizace dopravy v klidu a
<br> místní úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě návrhu MČ Brno – Jundrov na místní komunikaci III.třídy v ulici
<br> Lelkova v Brně,po projednání s příslušným dotčeným orgánem - Policie České republiky <,>
<br> Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje,Specializovaným pracovištěm
<br> dopravního inženýrství Brno-město a Brno-venkov,který se k dané věci vyjádřil pod č.j <.>
<br> KRPB-8095-1/ČJ-2018-0600DI-VAC ze dne 09.01.2018 dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III.třídy v ulici Lelkova
<br> – provedenou instalací dopravního značení 4 x „V 12a” - „žlutá klikatá čára“,2 x V 13 –
<br> „šikmé rovnoběžné čáry“,1 x V 10d „parkovací pruh“,1 x IP 11c – „parkoviště (podélné
<br> stání)“ v rozsahu výkresové dokumentace,tvořící nedílnou součástí tohoto opatření obecné
<br> povahy - stanovení <.>
<br> Podmínka pro provedení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
<br> 1.Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude provedeno na návrh žadatele
<br> MČ Brno - Jundrov dle výkres...

Načteno

edesky.cz/d/2112555

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz