« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na ul. Výšina - legalizace parkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMB, Odbor dopravy vyhlašuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu na ul. Výšina - legalizace parkování
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br>
MMB/0186013/2018/PER
5400/OD/MMB/0112313/2017/5
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
pernicova.jitka@brno.cz
<br> 2018-05-04
004
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III.třídy v ulici Výšina v Brně – MČ
<br> Brno-Jundrov <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ulice Výšina v Brně - místní komunikace III.třídy – změna organizace dopravy a místní
<br> úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci <.>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> návrh Statutárního města Brna,městské části Brno-Jundrov,se sídlem Veslařská 56,637 00 Brno <,>
<br> týkající se místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místní komunikaci III.třídy v ulici
<br> Výšina v Brně,po projednání s příslušným dotčeným orgánem - Policie České republiky,Krajské
<br> ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-
<br> město a Brno-venkov pod č.j.KRPB-53818-1/ČJ-2018-0600DI ze dne 06.03.2018,podle
<br> ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na místní komunikaci III.třídy v ulici Výšina – provedenou instalací
<br> dopravního značení „IZ 8a” - „zóna s dopravním omezením” s vyobrazením „B 29” – „zákaz
<br> stání,„IZ 8b” - „konec zóny s dopravním omezením”,„V10d“ „vyznačení parkovacího
<br> pruhu“,„V13“ „šikmé rovnoběžné čáry“,1 x „V12a” - „žlutá klikatá čára”,vše v rozsahu
<br> projektové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemní komun...

Načteno

edesky.cz/d/2112556

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz