« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 8: Důvodová zpráva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 8: Důvodová zpráva
6
<br> Důvodová zpráva
<br> Úpravy v oblasti rozpočtu a finančního hospodaření (čl.3,11,23,24 a 76)
<br> Jsou navrženy na základě:
<br> - novely zákona 250/2000 Sb.(zákon 24/2017 Sb.),která formulačně mění označení
rozpočtového výhledu na „střednědobý výhled rozpočtu“ a současně stanoví povinnost
<br> zastupitelstva obce tento výhled schvalovat (dosud jej zastupitelstvo obce pouze bralo
<br> na vědomí) – čl.3,11,23,24
<br> - terminologie dle aktuálního občanského zákoníku
- znění zákonného opatření Senátu 40/2013 Sb.o XXXX z nabytí nemovitých věcí
<br> (poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva k nemovité
<br> věci)
<br> - současně je provedeno i formulační zpřesnění stávajícího textu
- v čl 76 odst.32 je navrženo vypuštěn části,týkající se návratných finančních výpomocí
<br> z rozpočtu města (v odstavci 22 se nově označují jako „půjčené prostředky“),neboť je
<br> nadbytečná.Termíny splátek těchto prostředků jsou vždy stanoveny v Protokolu nebo
<br> Podmínkách půjčky mezi městem a městskou částí bez ohledu na skutečnost,zda městská
<br> část půjčku v daném roce vyčerpá (využije) <.>
<br> Dále je zapracován návrhu Sněmu starostů:
<br> Agenda a administrativa,kterou zajišťují odbory jednotlivých městských částí soustavně
<br> vzrůstá a pokud ji mají mít MČ v pořádku,musejí čím dál víc dofinancovávat z vlastních
<br> rozpočtů,které byly původně určeny ke správě území.(např.Stavební úřady,povinné
<br> navyšování mezd,agendy životního prostředí,nově GDPR,atd.)
<br> Praxe však ukazuje,že činnost místních UMČ je vzhledem k veřejné kontrole vysoce
<br> efektivní a řešením by tedy rozhodně nebyla centralizace,která by XXX XXXXXX úspornější <.>
<br> Řešení tkví v kvalitním zajištění potřebných agend v jednotlivých městských částech <.>
<br> Z výše popsaného vyplývá nutnost přehodnocení pravidelného financování městských částí <.>
<br> Ačkoliv městské části pokrývají plochu celého města a jsou veřejností vnímány jako
<br> prvoinstančně zodpov...

Načteno

edesky.cz/d/2104409

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz