« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Bod programu č. 5: Prodej nebytové jednotky č. 275/1 a bytové jednotky č. 275/4 v BD Pisárecká 4 dle Postupu města Brna při prodeji bytového fondu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod programu č. 5: Prodej nebytové jednotky č. 275/1 a bytové jednotky č. 275/4 v BD Pisárecká 4 dle Postupu města Brna při prodeji bytového fondu
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
18.řádné zasedání konané dne 27.6.2018
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
Bod programu č.: 5
<br> Prodej nebytové jednotky č.275/1 a bytové jednotky č.275/4 v BD Pisárecká 4 dle
Postupu města Brna při prodeji bytového fondu
<br> Obsah:
RMČ předkládá návrh návrh na prodej jednotky č.275/1 – jiný nebytový prostor s podílem na budově a
pozemku o velikosti 10800/49757 za cenu 3.145.000,- Kč a jednotky č.275/4 – byt s podílem na budově a
pozemku o velikosti 545/49757 za cenu 1.547.000,- Kč.Obě jednotky se nacházejí v bytovém domě na
Pisárecké ulici č.p.275/ č.or.4 v Brně-Jundrově <.>
Prodej uvedených jednotek byl schválen Zastupitelstvem města Brna na jeho Z7/35.zasedání konaném dne
30.1.2018 a záměr o prodeji byl zveřejněn na úřední desce od 16.2.2018 <.>
Nájemcům jednotek byly ze strany MČ Brno-Jundrov učiněny nabídky dle „Postupu města při prodeji
bytového fondu“ schváleného ZMB č.Z7/16 dne 15.3.2016.Tyto nabídky nájemci přijali <.>
Cena jednotek je stanovena znaleckými posudky č.5734-050-2017 a č.5737-053-2017 vypracovanými
znalcem Ing.Miroslavem Krejčím <.>
RMČ předkládá:
- návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví nebytové jednotky mezi statutárním městem Brnem
zastoupeným městskou částí Brno-Jundrov a MOTeC,spol.s r.o <.>,Slunečná 480/4,Nový Lískovec,634 00
Brno,nájemcem nebytového prostoru č.275/1 v bytovém domě na ul.Pisárecká 275/4 na pozemku p.č <.>
1493,k.ú.Pisárky
- návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky mezi statutárním městem Brnem zastoupeným
městskou částí Brno-Jundrov a panem Vladimírem Olejníkem,nájemcem jednopokojového bytu č.275/4
v bytovém domě na ul.Pisárecká 275/4 na pozemku p.č.1493,k.ú.Pisárky <.>
<br>
<br>
Návrh usnesení:
<br>
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-Jundrov
<br> s c h v a l u j e
- kupní smlouvu o převodu vlastnictví nebytové jednotky mezi statutárním městem Brnem zastoupeným
městskou čá...

Načteno

edesky.cz/d/2104419


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz