« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Bod programu č. 4: Smlouva o koupi pozemku p.č. 971/2, k.ú. Jundrov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod programu č. 4: Smlouva o koupi pozemku p.č. 971/2, k.ú. Jundrov
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
18.řádné zasedání konané dne 27.6.2018
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
Bod programu č.: 4
<br> Smlouva o koupi pozemku p.č.971/2,k.ú.Jundrov
<br> Obsah:
<br> RMČ předkládá návrh smlouvy o koupi pozemku p.č.971/2 k.ú.Jundrov o výměře 57 m2 od paní
Mgr.Miroslavy Samotné za cenu 57.000,- Kč dle znaleckého posudku Ing.Zdeňka Rouse za
účelem zkultivovat tento prostor včetně dalších nepoužívaných pozemků v okolí a využít jej jako
veřejné prostranství <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br>
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-Jundrov
<br> s c h v a l u j e
<br> smlouvu o koupi pozemku p.č.971/2 k.ú.Jundrov o výměře 57 m2 od paní Mgr.Miroslavy
Samotné za cenu 57.000,- Kč dle znaleckého posudku Ing.Zdeňka Rouse za účelem zkultivovat
tento prostor včetně dalších nepoužívaných pozemků v okolí a využít jej jako veřejné prostranství <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> - Smlouva o koupi pozemku
<br>
<br>
V Brně dne 27.6.2018
<br>
Zpracoval: Předkládá:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX,právník ÚMČ RMČ Brno-Jundrov
<br> tajemnice
Zvýraznění
<br> tajemnice
Zvýraznění
<br> tajemnice
Zvýraznění
<br> tajemnice
Zvýraznění
<br> tajemnice
Zvýraznění

Načteno

edesky.cz/d/2104421

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz