« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Bod programu č. 3: Rozpočtové opatření č. 6/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod programu č. 3: Rozpočtové opatření č. 6/2018
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
18.řádné zasedání konané dne 27.6.2018
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
Bod programu č.: 3
<br> Rozpočtové opatření č.6/2018
<br> Obsah:
<br> RMČ předkládá návrh rozpočtového opatření č.6/2018 <.>
<br>
Změny v rozpočtu příjmů:
§ 6330 pol.4137 ÚZ 217 – Příjmy z finančního vypořádání 2017
+ 612 800,- Kč – 20% podíl z prodeje majetku města
+ 41 200,- Kč – SPOD
+ 5 000,- Kč – volby do Parlamentu ČR
<br> Změny v rozpočtu výdajů:
§ 3745 pol.6130 ÚZ 100 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
+ 612 800,- Kč – nákup pozemků
<br> § 6330 pol.5347 ÚZ 98007 – Finanční vypořádání
+ 330 000,- Kč – finanční vypořádání s MMB 2017
<br> § 2219 pol.6121 ÚZ 73 ORG 217 – Finanční vypořádání
412 000,- Kč – zapojení ponechaných nevyčerpaných prostředků
<br> § 2212 pol.5171 ÚZ 73 ORG 217 – Finanční vypořádání
563 952,- Kč – zapojení ponechaných nevyčerpaných prostředků
<br> Financování
pol.8115 – Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech
+ 283 800,- Kč – finanční vypořádání +financování
<br>
Komentář k návrhu rozpočtového opatření č.6/2018
K řádku č.1 – 3: Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání konaném dne 16.května 2018 schválilo
návrh finančního vypořádání za rok 2017 s jednolivými městskými částmi <.>
MMB městské části Brno-Jundrov převede v rámci finančního vypořádání roku 2017 podíl na příjmech
z prodeje majetku ve výši 612 845,- Kč,41 154,30 Kč dle předloženého ročního vyúčtování příspěvku na
SPOD za rok 2017 a 5 003,20 Kč dle předloženého vyúčtování dotace na zajištění průběhu voleb do
Parlamentu ČR <.>
<br> K řádku č.4: Ve výdajové části rozpočtu dle čl.76,odst.25 Statutu města Brna budou prostředky z prodeje
majetku ve výši 612 845,- Kč využity ke krytí nákladů spojených s pořizováním,údržbou a rozvojem
nemovitého majetku,tj.v roce 2018 nákupu pozemků <.>
<br> K řádku č.5: MČ Brno-Jundrov provede vratku ve výši 30 tis.Kč nečerpané čás...

Načteno

edesky.cz/d/2104423

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz