« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 6: Kupní smlouva na bytovou jednotku č. 275/2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 6: Kupní smlouva na bytovou jednotku č. 275/2
KUPNÍ SMLOUVA
O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
<br>
Prodávající: Statutární město Brno
Zastoupen: Ivanou Fajnorovou,starostkou městské části Brno-Jundrov
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
na straně jedné jako prodávající (dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Kupující: Swantonfield s.r.o <.>
Jednající: XXXXX XXXXXXX,jednatel,nar.XX.února XXXX
<br> bytem Rakovecká 441/7,Bystrc,635 00 Brno
Se sídlem: Praha 1,Mezibranská 1579/4,PSČ 110 00
IČ: 28381467
DIČ: CZ28381467
Spisová značka: C 137534 vedená u Městského soudu v Praze
na straně druhé jako kupující (dále jen „kupující“)
<br>
níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 3063 zákona
č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a dle § 6 zákona č.72/1994 Sb.<,>
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony,ve znění účinném do 31.12.2013
(zákon o vlastnictví bytů,dále jen „BytZ“),tuto smlouvu o úplatném převodu vlastnického
práva k bytové jednotce a pozemku do vlastnictví kupujícího,a to v domě s byty a
nebytovými prostory,v němž bylo nabyto vlastnického práva alespoň k jedné jednotce podle
BytZ:
<br>
<br> I <.>
Označení nemovitostí a převáděné jednotky
<br>
1.Prodávající je na základě smlouvy o výstavbě jednotek ze dne 13.10.2008 vlastníkem
<br> bytové jednotky č.275/2 zapsané na LV 2451 v k.ú.Pisárky v budově čp.275,obec
Brno,část obce Pisárky,byt.dům,postavené na pozemku p.č.1493 v k.ú.Pisárky <,>
zapsané na LV č.2450,včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti
5445/49757 <.>
<br> 2.Předmětem převodu podle této smlouvy je bytová jednotka č.275/2 v 1.nadzemním
podlaží budovy uvedené v čl.I odst.1.této smlouvy o celkové podlahové ploše 54,45 m2
skládající se z:
- pokoje o ploše 26,10 m2
- kuchyně o ploše 13,10 m2
a příslušenství
- předsíň o ploše 10,80 m2
- WC o ploše 1,80 m2
- koupelna o ploše 2,65 m2
(dále jen „bytová ...

Načteno

edesky.cz/d/2104415

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz