« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 5: Kupní smlouva na nebytovou jednotku č. 275/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 5: Kupní smlouva na nebytovou jednotku č. 275/1
KUPNÍ SMLOUVA
O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉHO PROSTORU
<br>
Prodávající: Statutární město Brno
Zastoupen: Ivanou Fajnorovou,starostkou městské části Brno-Jundrov
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
na straně jedné jako prodávající (dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Kupující: MOTeC spol.s r.o <.>
Jednající: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,jednatelka,nar.XX.března XXXX
<br> bytem Havláskova 224/7,Jehnice,621 00 Brno
Se sídlem: Slunečná 480/4,Nový Lískovec,634 00 Brno
IČ: 47903392
DIČ: CZ47903392
Spisová značka: C 9294 vedená u Krajského soudu v Brně
na straně druhé jako kupující (dále jen „kupující“)
<br> níže uvedeného dne,měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením § 3063 zákona
č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a dle § 6 zákona č.72/1994 Sb.<,>
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k
bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony,ve znění účinném do 31.12.2013
(zákon o vlastnictví bytů,dále jen „BytZ“),tuto smlouvu o úplatném převodu vlastnického
práva k jednotce nebytový prostor a pozemku do vlastnictví kupujícího,a to v domě s byty a
nebytovými prostory,v němž bylo nabyto vlastnického práva alespoň k jedné jednotce podle
BytZ:
<br>
<br> I <.>
Označení nemovitostí a převáděné jednotky
<br>
1.Prodávající je na základě smlouvy o výstavbě jednotek ze dne 13.10.2008 vlastníkem
<br> jednotky nebytový prostor,jiný nebytový prostor,komerční prostor,č.275/1 zapsané na
LV 2451 v k.ú.Pisárky v budově čp.275,obec Brno,část obce Pisárky,byt.dům <,>
postavené na pozemku p.č.1493 v k.ú.Pisárky,zapsané na LV č.2450,včetně podílu
na společných částech domu a pozemku o velikosti 10800/49757 <.>
<br> 2.Předmětem převodu podle této smlouvy je jednotka nebytový prostor,jiný nebytový
prostor,komerční prostor č.275/1 v 1.nadzemním podlaží budovy uvedené v čl.I odst.1 <.>
této smlouvy o celkové podlahové ploše 108,00 m2 skládající se z:
- místnosti o ploše 18,90 m2
-...

Načteno

edesky.cz/d/2104418

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz