« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Bod programu č. 1: Účetní závěrka MČ Brno-Jundrov za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod programu č. 1: Účetní závěrka MČ Brno-Jundrov za rok 2017
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
18.řádné zasedání konané dne 27.6.2018
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
Bod programu č.: 1
<br> Účetní závěrka MČ Brno-Jundrov za rok 2017
<br> Obsah:
<br> RMČ předkládá účetní závěrku MČ Brno-Jundrov za rok 2017 <.>
<br>
<br> Přílohy:
<br> - Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Návrh protokolu o schválení účetní závěrky
- Komentář
<br>
<br>
Návrh usnesení:
<br>
<br> Zastupitelstvo MČ Brno-Jundrov
<br> s c h v a l u j e
<br> účetní závěrku MČ Brno-Jundrov za rok 2017 <.>
<br>
<br>
<br> V Brně dne 27.6.2018
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Předkládá:
<br> XXXXX XXXXXXX,vedoucí OFM RMČ Brno-Jundrov

Načteno

edesky.cz/d/2104434

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz