« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Příloha k bodu programu č. 8: Porovnání textu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha k bodu programu č. 8: Porovnání textu
10
<br> POROVNÁNÍ TEXTU
<br>
<br> ČLÁNEK 3 - ZASTUPITELSTVO MĚSTA BRNA
<br> [2] Zastupitelstvu města Brna je vyhrazeno:
<br> a) schvalovat strategické dokumenty rozvoje města <,>
<br> b) vydávat územní plán a regulační plány opatřením obecné povahy,a to po projednání v
samosprávných orgánech městských částí,jejichž území je předmětnou územně plánovací
<br> dokumentací řešeno; v případě nesouhlasu až na základě dohodovacího řízení <,>
<br> c) schvalovat rozpočet,závěrečný účet a účetní závěrku města,projednávat rozpočtový výhled města <,>
schvalovat střednědobý výhled rozpočtu,rozpočet,závěrečný účet a účetní závěrku města
<br>
<br> ČLÁNEK 9 - MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
<br> [7] Magistrát města Brna zabezpečuje při výkonu své činnosti úkoly vyplývající z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU),o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
<br> osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
<br> nařízení o ochraně osobních údajů),včetně zabezpečení funkce pověřence.<,>
<br>
<br>
ČLÁNEK 11 - ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> [1] Zastupitelstvo městské části je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti.Jednání
zastupitelstva městské části upravuje jednací řád zastupitelstva městské části <.>
<br> Zastupitelstvu městské části je tímto Statutem vyhrazeno:
<br> a) schvalovat program rozvoje městské části <,>
<br> b) schvalovat rozpočet,závěrečný účet a účetní závěrku městské části,projednávat rozpočtový výhled
městské části <,>
<br> schvalovat střednědobý výhled rozpočtu,rozpočet,závěrečný účet a účetní závěrku městské části <,>
<br>
<br> ČLÁNEK 14 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> [9] Úřad městské části zabezpečuje při výkonu své činnosti úkoly vyplývající z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU),o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
<br> osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
<br> nařízení o ochraně osobních údajů),včetně zabezpečení funkce pověřence <.>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2104408

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz