Obec Neratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://neratov-novinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Neratov
Neratov 12
533 41 Neratov

Datová schránka: 53sa3x8
E-mail: obec@neratov-novinsko.cz, info@neratov-novinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 03. 2021 Rozpočtový výhled obce Neratov na roky 2022 - 2023 (1 příloha)
25. 02. 2021 Program č. 2 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 3.3.2021 od 18 hodin (1 příloha)
16. 02. 2021 Záměr propachtovat zemědělský pozemek - orná půda (1 příloha)
16. 02. 2021 Záměr prodat palivové dřevo (1 příloha)
16. 02. 2021 Záměr obce - prodej palivového dřeva z lesa (1 příloha)
11. 02. 2021 Návrh rozpočtu obce Neratov na rok 2021 a rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2023 (2 přílohy)
07. 02. 2021 Program č. 1 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 10.2.2021 od 18 hodin (1 příloha)
04. 02. 2021 Sčítání zvěře 2021 (1 příloha)
28. 01. 2021 Plán střeleb vojenské střelnice Neratov pro rok 2021 (1 příloha)
14. 01. 2021 Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2020
14. 01. 2021 Rozpočtové provizorium na rok 2021 (1 příloha)
10. 12. 2020 Program č. 8 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 16.12.2020 od 18 hodin (1 příloha)
03. 12. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (3 přílohy)
04. 11. 2020 Program č. 7 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 11.11.2020 od 18 hodin (1 příloha)
01. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020 (1 příloha)
01. 10. 2020 Záměr obce - prodej palivového dřeva (1 příloha)
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020 (1 příloha)
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020 (1 příloha)
16. 09. 2020 Program č. 6 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 16.9.2020 od 18 hodin (1 příloha)
15. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje (1 příloha)
09. 09. 2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskové volební komise… (1 příloha)
09. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) pro… (1 příloha)
18. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Neratov pro volby do… (1 příloha)
12. 08. 2020 ZÁMĚR OBCE - PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU REKREAČNÍCH OBJEKTŮ (2 přílohy)
11. 08. 2020 Program č. 5 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 12.8.2020 od 18 hodin (1 příloha)
03. 08. 2020 V e ř e j n á v y h l á š k a - Opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na… (1 příloha)
09. 07. 2020 ZÁMĚR OBCE - PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU REKREAČNÍCH OBJEKTŮ (1 příloha)
07. 07. 2020 Výběrové řízení s aukcí s rozvazovací podmínkou předkupního práva č. HPU/29/2020 (1 příloha)
25. 06. 2020 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 RSOB, závěrečný účet za rok 2019 RSOB (2 přílohy)
24. 06. 2020 Program č. 4 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 1.7.2020 od 18 hodin (1 příloha)
24. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (1 příloha)
25. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného
24. 05. 2020 Závěrečný účet za rok 2018
24. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Neratov
23. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 1
23. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2
23. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3
23. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 4
07. 05. 2020 Odečty vodoměrů
20. 03. 2020 Pardubický kraj - opatření hejtmana (1 příloha)
20. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY č. 106. - 108. důležité - zákaz vycházení bez roušek (1 příloha)
20. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY č. 96 - 99. o přijetí krizového opatření (1 příloha)
17. 03. 2020 dokument
17. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY č. 83 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a… (1 příloha)
17. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY č. 84. - 90. DŮLEŽITÉ (1 příloha)
17. 03. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (2 přílohy)
14. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY č. 75. - 81. DŮLEŽITÉ (1 příloha)
14. 03. 2020 82. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření - DŮLEŽITÉ (1 příloha)
13. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany… (1 příloha)
13. 03. 2020 Obnova katastrálního operátu - OZNÁMENÍ O ODLOŽENÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC (1 příloha)

XML