Obec Neratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://neratov-novinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Neratov
Neratov 12
533 41 Neratov

Datová schránka: 53sa3x8
E-mail: obec@neratov-novinsko.cz, info@neratov-novinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3//2017, o místních poplatcích
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Neratov, o nočním klidu
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku ze psů
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místních poplatcích
20. 04. 2018 Jednací řád
20. 04. 2018 Program č. 2 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov, konaného dne 07.02.2018 v 18.00 hod. (1 příloha)
20. 04. 2018 O Z N Á M E N Í o zahájení vodoprávního řízení V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A (1 příloha)
20. 04. 2018 Rozhodnutí č. 1/2018 o kácení dřevin (1 příloha)
20. 04. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (1 příloha)
20. 04. 2018 Návrh rozpočtu obce Neratov pro rok 2018 (1 příloha)
20. 04. 2018 Program zasedání zastupitelstva konaného dne 7.12.2016 (1 příloha)
20. 04. 2018 Program zasedání zastupitelstva 5.10.2016 (1 příloha)
20. 04. 2018 Rozhodnutí - Chov skotu Živanice (1 příloha)
20. 04. 2018 Výroční zpráva za rok 2015 (1 příloha)
20. 04. 2018 Program č. 2 na zasedání zastupitelstva, konaného dne 03.02.2016 v 18.00 hod. (1 příloha)
20. 04. 2018 Návrh rozpočtu obce Neratov na rok 2016 (1 příloha)
20. 04. 2018 V e ř e j n á v y h l á š k a - Opatření obecné povahy (1 příloha)
20. 04. 2018 Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2018 (1 příloha)
20. 04. 2018 Smlouva o pachtu zemědělských pozemků č. 1114 (1 příloha)
20. 04. 2018 NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 3//2017, o místních poplatcích (1 příloha)
20. 04. 2018 NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,… (1 příloha)
20. 04. 2018 NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku ze psů (1 příloha)
20. 04. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Neratov pro volbu prezidenta České republiky… (1 příloha)
20. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (1 příloha)
20. 04. 2018 Regionální svazek obcí Bohdanečsko - návrh rozpočtu 2018 (2 přílohy)
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 4 (1 příloha)
20. 04. 2018 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Neratov (1 příloha)
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 3 (1 příloha)
20. 04. 2018 Program č.9 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov,, konaného dne 06. 09. 2017 v 18.00 hod. (1 příloha)
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 2 (1 příloha)
20. 04. 2018 Rozhodnutí č.4/2017 - Opatovický kanál (1 příloha)
20. 04. 2018 Program č.7 na zasedání Zastupitelstva obce Neratov, konaného dne 07.06.2017 v 18.00 hod. (1 příloha)
20. 04. 2018 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1 (1 příloha)
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2017 (1 příloha)
20. 04. 2018 Závěrečný účet za rok 20016 (1 příloha)
20. 04. 2018 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 obce Neratov (1 příloha)
20. 04. 2018 OZNÁMENÍ Regionální svazek obcí Bohdanečsko (1 příloha)
20. 04. 2018 Výroční zpráva za rok 2016 (1 příloha)
20. 04. 2018 Usnesení č. 3/2017 o kácení dřevin (1 příloha)
20. 04. 2018 Rozpočet obce Neratov na rok 2017 (1 příloha)
20. 04. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Neratov na léta 2017 - 2019 (1 příloha)
20. 04. 2018 R O Z H O D N U T Í č.1/2017 o kácení dřevin (1 příloha)
20. 04. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2017-2019 (1 příloha)
20. 04. 2018 Návrh rozpočtu obce Neratov pro rok 2017 (1 příloha)
20. 04. 2018 Program zasedání zastupitelstva 1.2.2017 (1 příloha)

XML