« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Přechodná úprava v souvislosti s uzavírkou mk v obci Neratov - koupaliště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzavírka koupaliště.pdf [0,31 MB]
Strana 1 (celkem 4)
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 78209/2022 OD-OSSUaD3
Č.j.: MmP 85730/2022 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 19.července 2022
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obec Neratov,Neratov 12,533 41,IČ: 00580686
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE-61682-2/ČJ-2022-170606 dne 12.července 2022
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu k označení uzavírky v rámci
provádění stavebních prací při opravě povrchu vozovky bezejmenné místní komunikace mezi kempem a
koupalištěm v obci Neratov <.>
<br> Žadatel: DOPA CZ s.r.o <.>,náměstí T.G.Masaryka 52,533 03 Dašice,IČ: 27519341
<br> V souvislosti s tímto,je stanoveno užití dopravních značek:
<br>  Z2,B1,E13 "mimo vozidel stavby",IS11a,IS11c,IP10a-b,B24a
<br>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 4)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu poža...

Načteno

edesky.cz/d/5527524

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz