« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Záměr obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

489_3.pdf [0,46 MB]
OBEC NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800 <,>
<br> tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br>
V Neratově dne 29.06.2022
<br> Obec Neratov,IČ 00580686
<br> se sídlem Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39,odst.1
zák.č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr obce prodat tyto nemovitosti:
<br> - část pozemku p.č.489/3 v k.ú.Neratov o výměře cca 60 m2 (přesně bude určeno v geometrickém
plánu),v katastru nemovitostí evidovaný v druhu ostatní plocha,viz přiložený nákres
<br> Tato prodávaná nemovitost je ve výlučném vlastnictví obce Neratov a je vedena na listu vlastnictví
č.10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Katastrální pracoviště Pardubice <.>
<br> Cena nemovitosti je v místě a čase obvyklá:
<br> Pozemek včetně součástí Celková výměra Jednotková prodejní cena
<br> Pozemek parc.č.489/3 cca 60 m2 700 Kč/m2
<br>
<br> Pozemek bude prodáván za minimální prodejní cenu uvedenou v tabulce <.>
<br> Záměr obce je prodat výše uvedený pozemek panu Michalovi Holků,a to z toho důvodu,protože
pozemek 129/32,který s pozemkem sousedí,je ve výhradním vlastnictví XXXX XXXXXXX XXXXX a bude
sloužit pro rozšíření vjezdu na pozemek <.>
<br> Zveřejnění tohoto záměru nevylučuje nabídky od jiných zájemců,nicméně obec deklaruje v zájmu
předvídatelnosti a transparentnosti procesu výběru,že může v procesu prodeje preferovat nabídky
fyzických osob,zejména občanů obce,rovněž tak fyzických osob,které mají k obci osobní vztah;
v případě partnerů bude přihlížet v tomto smyslu alespoň k jednomu z nich <.>
<br> Nabídky podávají zájemci na předepsaném formuláři,který je umístěn na webových stránkách obce <.>
V případě zájmu manželů nebo partnerů musí nabídku podat a podepsat oba zájemci (viz.obsah
nabídkového formuláře).V případě podání nabídky,nikoli na daném formuláři,ale obsahující veškeré
údaje jím požadované,bude nabídka přijata.Obdobně obec může k doplnění nabí...

Načteno

edesky.cz/d/5484081

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz