« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Záměr obce - prodej dřeva ze soustředěné těžby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021_12_17_Záměr_prodej_dřeva_ze_soustředěné_těžby.docx [0,45 MB]
OBEC NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800,tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> Obec Neratov
<br> zveřejňuje,na základě schválení zastupitelstva obce na 7.zasedání konaném dne 15. prosince 2021 usnesením č.10/7/2021 podle § 39 odst.1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr prodat
<br> dřevo ze soustředěné těžby z obecních lesů <.>
<br> Zájemci mohou podávat své písemné nabídky e-mailem,datovou zprávou nebo v úředních hodinách na obecním úřadě v Neratově,a to každou středu mezi 17–18 hodinou,do 15.01.2022 <.>
<br>
<br> ………………………………….<.>
XXXXXXXX XXXXXXXXX
starosta
Vyvěšeno dne XX.XX.XXXX
Sejmuto dne 15.01.2022

Načteno

edesky.cz/d/5078888

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz