« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy[1].pdf [0,28 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
1
<br>
Spisová značka: SpKrÚ 59268/2022/OŽPZ
Č.j.: 59268/2022/OŽPZ/Pe
Telefon: 466 026 480
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Vyhotoveno: v Pardubicích dne 20.7.2022
<br>
dle rozdělovníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,v souladu
s ustanovením § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen správní řád),tímto vyzývá dotčené osoby,aby
k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy do 15 dnů ode dne jeho
zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje podaly připomínky
nebo námitky.Dotčenými osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst.3
správního řádu ty osoby,jichž se dotýká návrh opatření obecné povahy.Případné
připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně na adresu: Krajský úřad
Pardubického kraje,Komenského náměstí č.p.125,532 11 Pardubice,případně
elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu
elektronické podatelny posta@pardubickykraj.cz nebo prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky - ID datové schránky: z28bwu9 <.>
<br> Nebudou-li žádné námitky ani připomínky uplatněny,bude opatření obecné povahy
vydáno v níže uvedeném znění <.>
<br>
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se
sídlem Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice (dále XXX XXXXXXX úřad),jako
orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ustanovení § 29 odst.1
a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších
předpisů,a dále dle ustanovení § 75 odst.1 písm.d) a ustanovení § 77a odst.5
písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon),dle ustanovení § 5b odst.4 zákona a v souladu
s ustanovením § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen sp...

Načteno

edesky.cz/d/5528936

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz