« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA_DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ[1].pdf [0,09 MB]
Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
Boženy Němcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 777625/22/2800-11420-602966
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.dubna 2022 do dne 26.května 2022
<br>
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam č.j.: 765413/22/2800-11420-602966 <,>
<br>
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový
řád,ve znění pozdějších předpisů),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním
poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství,o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněného na internetových stránkách Finanční
správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
L.S <.>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
ředitelka odboru a zástupkyně ředitele sekce
<br>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25.dubna 2022
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 27.května 2022
<br>
2022-04-21T11:45:52+0200
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022.pdf
Finanční úřad pro Pardubický kraj V Pardubicích
Boženy Němcové 2625 dne
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 777625/22/2800-11420-602966
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 26.dubna 2022 do dne 26.května 2022
<br>
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br> hromadný předpisný seznam č.j.: 765413/22/2800-11420-602966 <,>
<br>
jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 <.>
<br>
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst.2 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový
řád,ve znění pozdějších předpisů),tj.ode dne,kdy bylo možné se s ním
poprvé seznámit <.>
<br> Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství,o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů,zveřejněného na internetových stránkách Finanční
správy České republiky http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
L.S <.>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
ředitelka odboru a zástupkyně ředitele sekce
<br>
<br> Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25.dubna 2022
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 27.května 2022
<br>
2022-04-21T11:45:52+0200

Načteno

edesky.cz/d/5321571

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz