« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Výzva - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva.doc [0,04 MB]
Příloha č.1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
V Praze dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
generální ředitel
Seznam rozdělený dle obcí a měst.xlsx [0,67 MB]
Rychlá navigace
Pro rychlou navigaci klikněte na jméno obce
<br> Barchov Chvojenec Ostřešany Stojice
Bezděkov Chýšť Ostřetín Strašov
Borek Jankovice Pardubice Svinčany
XXXXX XXXXXXXX Poběžovice u Holic Svojšice
Břehy Jedousov Poběžovice u Přelouče Trnávka
Bukovina nad Labem Jeníkovice Podůlšany Trusnov
Bukovina u Přelouče Jezbořice Pravy Třebosice
Bukovka Kasalice Přelouč Turkovice
Býšť Kladruby nad Labem Přepychy Uhersko
Čeperka Kojice Ráby Úhřetická Lhota
Čepí Kostěnice Rohoznice Urbanice
Černá u Bohdanče Křičeň Rokytno Valy
Dašice Kunětice Rybitví Vápno
Dolany Labské Chrčice Řečany nad Labem Veselí
Dolní Roveň Lány u Dašic Selmice Vlčí Habřina
Dolní Ředice Lázně Bohdaneč Semín Voleč
Dříteč Libišany Sezemice Vysoké Chvojno
Dubany Lipoltice Slepotice Vyšehněvice
Hlavečník Hlavečník Litošice Sopřeč Zdechovice
Holice Malé Výkleky Sovolusky Žáravice
Holotín Mikulovice Spojil Živanice
Horní Jelení Mokošín Srch
Horní Ředice Morašice Srnojedy
Hrobice Moravany Staré Hradiště
Choltice Němčice Staré Jesenčany
Choteč Neratov Staré Ždánice
Chvaletice Opatovice nad Labem Stéblová
<br>
<br>
Barchov
Název okresu Název obce Název k.ú.OPSUB - typ OPSUB - r.č./ IČ OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Pardubice Barchov Barchov u Pardubic OFO XXXXXXXX XXXXX č.p.X,XXXXX Bezděkov X X 79 zahrada Barchov u Pardubic 600903,č.48/2 108
Pardubice Barchov Barchov u Pardubic OFO XXXXXXXX XXXXX č.p.X,XXXXX Bezděkov X X 148 trvalý travní porost Barchov u Pardubic 600903,č.598 108
Pardubice Barchov Barchov u Pardubic OFO XXXXXXXXXX XXXXXX č.p.X,Barchov X X XXXX orná půda Barchov u Pardubic 600903,č.582 106
Pardubice Barchov Barchov u Pardubic OFO XXXXX XXXX Bubenečská XXX/XX,Bubeneč,XXXXX Praha X X XXXXX orná půda Barchov u Pardubic 600903,č.194/14 115
<br>
Bezděkov
Název okresu Název obce Název k.ú....
Informace pro veřejnost.doc [0,04 MB]
Informace pro veřejnost
<br> ​
<br> INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM,jeh...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz