« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - P Ř I Z N Á N Í k dani z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5450_18 (005).pdf [0,10 MB]
1
25 5450 MFin 5450 – vzor č.18
<br> P Ř I Z N Á N Í
k XXXX z nemovitých věcí na zdaňovací období roku
<br> podle zákona č.338/1992 Sb <.>,o XXXX z nemovitých věcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> I.ODDÍL – údaje o poplatníkovi daně
<br> 111 Název právnické osoby
<br> 112 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby:
<br> otisk podacího razítka fi nančního úřadu
<br> Finančnímu úřadu pro
<br> Územnímu pracovišti v,ve,pro
<br> 101 Daňové identifi kační číslo*)
<br> Rodné číslo
<br> /
Identifi kační číslo
<br> Než začnete vyplňovat tiskopis,přečtěte si,prosím,pokyny <.>
<br> Počet listů k XXXX z pozemků:
<br> Počet listů k XXXX ze staveb a jednotek:
<br> Počet příloh k listům:
<br> Počet příloh ostatních:
<br> a) obec b) PSČ c) stát
<br> d) část obce / ulice e) číslo popisné/orientační
<br> 109 Jméno(-a) 110 Tituly*)
<br> 108 Rodné příjmení*)
<br> 107 Příjmení
<br> 104 Poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb1)
<br> zkrácené
řádné1) dílčí1) dodatečné1) dodatečné1) opravné1)
<br> 106 Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání
<br> /
<br> 113 Kontaktní údaje:
a) telefon*) b) e-mail*) c) identifi kátor datové schránky*)
<br> 114 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem místo složenky*)
<br> *) Označené údaje jsou nepovinné <.>
1) Označte křížkem odpovídající variantu <.>
<br> C Z
<br> a) datum zjištění důvodů den XXXXX XXX b) popis důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání
<br> 102 Fyzická
osoba1)
<br> 103 Právnická
osoba1)
<br> 105 Daňové přiznání
<br> 106a Datum úmrtí poplatníka
– vyplňte,podáváte-li daňové
přiznání za zemřelého
<br> Žádám/e o zasílání údajů o výši částky daně z nemovitých věcí k úhradě,o existenci případného přeplatku nebo nedoplatku na dani
z nemovitých věcí a dalších údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu uvedenou v řádku č.113 pod písm.b) <.>
<br>
<br> 2
<br> II.ODDÍL – údaje k XXXX z pozemků
<br> XXX Předmět daně z pozemků
Pozemky:
A – o...

Načteno

edesky.cz/d/5118774

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz