Obec Neratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://neratov-novinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Neratov
Neratov 12
533 41 Neratov

Datová schránka: 53sa3x8
E-mail: obec@neratov-novinsko.cz, info@neratov-novinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu - návrh (1 příloha)
23. 06. 2021 Program č. 4 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 30.6.2021 od 18 hodin (1 příloha)
11. 06. 2021 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Neratov, závěrečný účet za rok 2020 (2 přílohy)
11. 06. 2021 Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK (2 přílohy)
11. 06. 2021 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 RSOB, závěrečný účet za rok 2020 RSOB (2 přílohy)
09. 06. 2021 Rozpočtový výhled obce Neratov na roky 2021 - 2023
02. 06. 2021 Rozpočet obce Neratov na rok 2020
02. 06. 2021 Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2020
02. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 1
02. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 2
02. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 3
04. 05. 2021 Ukončení mimořádných veterinárních opatření (1 příloha)
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 (1 příloha)
22. 04. 2021 Program č. 3 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 28.4.2021 od 18 hodin (1 příloha)
23. 03. 2021 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření (1 příloha)
09. 03. 2021 Rozpočet obce Neratov na rok 2021
09. 03. 2021 Rozpočtový výhled obce Neratov na roky 2022 - 2023
09. 03. 2021 Rozpočet obce Neratov na rok 2021 (1 příloha)
09. 03. 2021 Rozpočtový výhled obce Neratov na roky 2022 - 2023 (1 příloha)
25. 02. 2021 Program č. 2 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 3.3.2021 od 18 hodin (1 příloha)
16. 02. 2021 Záměr propachtovat zemědělský pozemek - orná půda (1 příloha)
16. 02. 2021 Záměr prodat palivové dřevo (1 příloha)
16. 02. 2021 Záměr obce - prodej palivového dřeva z lesa (1 příloha)
11. 02. 2021 Návrh rozpočtu obce Neratov na rok 2021 a rozpočtového výhledu na roky 2022 - 2023 (2 přílohy)
07. 02. 2021 Program č. 1 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 10.2.2021 od 18 hodin (1 příloha)
04. 02. 2021 Sčítání zvěře 2021 (1 příloha)
28. 01. 2021 Plán střeleb vojenské střelnice Neratov pro rok 2021 (1 příloha)
14. 01. 2021 Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2020
14. 01. 2021 Rozpočtové provizorium na rok 2021 (1 příloha)
10. 12. 2020 Program č. 8 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 16.12.2020 od 18 hodin (1 příloha)
03. 12. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (3 přílohy)
04. 11. 2020 Program č. 7 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 11.11.2020 od 18 hodin (1 příloha)
01. 10. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020 (1 příloha)
01. 10. 2020 Záměr obce - prodej palivového dřeva (1 příloha)
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020 (1 příloha)
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020 (1 příloha)
16. 09. 2020 Program č. 6 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 16.9.2020 od 18 hodin (1 příloha)
15. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje (1 příloha)
09. 09. 2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskové volební komise… (1 příloha)
09. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) pro… (1 příloha)
18. 08. 2020 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Neratov pro volby do… (1 příloha)
12. 08. 2020 ZÁMĚR OBCE - PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU REKREAČNÍCH OBJEKTŮ (2 přílohy)
11. 08. 2020 Program č. 5 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 12.8.2020 od 18 hodin (1 příloha)
03. 08. 2020 V e ř e j n á v y h l á š k a - Opatření obecné povahy ve stanovení místní úpravy provozu na… (1 příloha)
09. 07. 2020 ZÁMĚR OBCE - PRODEJ POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU REKREAČNÍCH OBJEKTŮ (1 příloha)
07. 07. 2020 Výběrové řízení s aukcí s rozvazovací podmínkou předkupního práva č. HPU/29/2020 (1 příloha)
25. 06. 2020 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 RSOB, závěrečný účet za rok 2019 RSOB (2 přílohy)
24. 06. 2020 Program č. 4 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 1.7.2020 od 18 hodin (1 příloha)
24. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (1 příloha)
25. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného

XML