Obec Neratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://neratov-novinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Neratov
Neratov 12
533 41 Neratov

Datová schránka: 53sa3x8
E-mail: obec@neratov-novinsko.cz, info@neratov-novinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 02. 2019 Rozpočet obce Neratov na rok 2019 - NÁVRH (2 přílohy)
18. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4//2018, o místních poplatcích
04. 01. 2019 Program č. 1 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 9.1.2019 od 18 hodin (1 příloha)
25. 12. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NERATOV (2 přílohy)
17. 12. 2018 Program č. 14 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 19.12.2018 od 18 hodin (1 příloha)
12. 12. 2018 OZNÁMENÍ RSOB - střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 a rozpočet na rok 2019 (1 příloha)
05. 12. 2018 Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. - Cena vody (1 příloha)
04. 12. 2018 V e ř e j n á v y h l á š k a - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v… (1 příloha)
04. 12. 2018 NÁVRH - Obecně závazná vyhláška č. 4//2018, o místních poplatcích (1 příloha)
04. 12. 2018 NÁVRH - Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,… (1 příloha)
30. 11. 2018 Program č. 13 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 5.12.2018 od 18 hodin (1 příloha)
05. 11. 2018 Program č. 12 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 7.11.2018 od 18 hodin (1 příloha)
01. 11. 2018 USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Neratov, konaného dne 31.10.2018 (1 příloha)
23. 10. 2018 Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Neratov (1 příloha)
22. 10. 2018 I N F O R M A C E O konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Neratov
16. 10. 2018 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (1 příloha)
20. 09. 2018 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE VOLEBNÍHO OKRSKU Č. 1, OBCE Neratov KONANÉHO DNE 12.9… (1 příloha)
04. 09. 2018 Obec Neratov - záměr obce - prodej pozemků (1 příloha)
06. 08. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NERATOV (1 příloha)
18. 07. 2018 Dokument "USNESENÍ - Dražební v..." již není dostupný.
18. 07. 2018 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (1 příloha)
18. 07. 2018 Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro volby do OZ (1 příloha)
09. 07. 2018 V e ř e j n á v y h l á š k a - Opatření obecné povahy (1 příloha)
15. 06. 2018 Oznámení - Regionální svazek obcí Bohdanečsko - závěrečný účet za rok 2016 (1 příloha)
24. 05. 2018 Zveřejnění kontaktních údajů na pověřence pro ochranu osobních údajů (1 příloha)
24. 05. 2018 SDĚLENÍ - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (1 příloha)
20. 04. 2018 Výroční zpráva za rok 2015
20. 04. 2018 Výroční zpráva za rok 2016
20. 04. 2018 Rozpočet obce Neratov pro rok 2018
20. 04. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Neratov na léta 2018 - 2020
20. 04. 2018 Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2018
20. 04. 2018 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
20. 04. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Neratov
20. 04. 2018 Rozpočet obce Neratov pro rok 2017
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2017
20. 04. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2019
20. 04. 2018 Rozpočtový výhled 2016-2018
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 2
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 3
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 4
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 5
20. 04. 2018 Rozpočtové opatření č. 6
20. 04. 2018 Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2017
20. 04. 2018 Rozpočet obce Neratov pro rok 2016
20. 04. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 obce Neratov
20. 04. 2018 Závěrečný účet za rok 2016
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku ze psů
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3//2017, o místních poplatcích

XML