« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Program č. 6 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 27.10.2020 od 18 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021_10_20_pozvanka zastupitelstvo c 6 - 27.10.2021.pdf [0,79 MB]
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 1
<br> Obec Neratov
<br> Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč
tel.č.: 606 660 241 | e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> P O Z V Á N K A
na zasedání č.6 Zastupitelstva obce Neratov
<br> konané dne 27.10.2021 v OÚ Neratov,Neratov 12 od 18:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Schválení programu,zapisovatele a ověřitele
<br> 3.Hospodaření obce
<br> 4.Avízo pro změnu rozpočtu obce
<br> 5.Rozpočet obce pro rok 2022
<br> 6.Ukončení dodávky plynu a uzavření smlouvy s novým dodavatelem
<br> 7.Zrušení směrnice - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1/2017
<br> 8.Obecně závazná vyhláška obce Neratov č.2/2021,o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
<br> 9.Žádost o podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene
<br> 10.Nákup lavic
<br> 11.Smlouva o pachtu a provozování vodovodu a dohoda vlastníků
provozně souvisejících vodovodů
<br> 12.Záměr prodeje pozemků č.477/16; 477/15
<br> 13.Nákup pozemků
<br> 14.Změna územního plánu
<br> 15.Propagační předměty
<br> 16.Různé
<br> 17.Závěr
<br> Vyvěšeno: 20.10.2021
Sejmuto: 27.10.2021
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/4978844

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz