Obec Neratov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pardubice

http://neratov-novinsko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Neratov
Neratov 12
533 41 Neratov

Datová schránka: 53sa3x8
E-mail: obec@neratov-novinsko.cz, info@neratov-novinsko.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 03. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném znovuzavedení ochrany… (1 příloha)
13. 03. 2020 Obnova katastrálního operátu - OZNÁMENÍ O ODLOŽENÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC (1 příloha)
12. 03. 2020 NOUZOVÝ STAV (1 příloha)
12. 03. 2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 11.3.2020 (1 příloha)
10. 03. 2020 Rozpočet obce Neratov na rok 2020
10. 03. 2020 Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2020
10. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu
10. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
10. 03. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
06. 02. 2020 Plán střeleb na vojenské střelnici Neratov pro rok 2020 (1 příloha)
30. 01. 2020 Rozhodnutí č. 1/2020 - kácení dřevin mimo les (1 příloha)
27. 01. 2020 Návrh rozpočtu obce Neratov na rok 2020 (1 příloha)
26. 01. 2020 Rozpočet obce Neratov na rok 2019
14. 01. 2020 Program č. 1 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 15.1.2020 od 18 hodin (1 příloha)
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (1 příloha)
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,… (1 příloha)
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu (1 příloha)
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Neratov č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného (1 příloha)
12. 12. 2019 Cena vody - INFORMACE VaK Pardubice, a.s. (1 příloha)
11. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (2 přílohy)
11. 12. 2019 O Z N Á M E N Í veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického… (1 příloha)
11. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje… (1 příloha)
11. 12. 2019 Výběrové řízení s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva č. HPU/64/2019 (1 příloha)
03. 12. 2019 RSOB - ROZPOČET NA ROK 2020 - návrh + STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021 - 2025 - návrh (2 přílohy)
13. 11. 2019 Program č. 10 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 13.11.2019 od 18 hodin (1 příloha)
09. 10. 2019 Program č. 9 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 9.10.2019 od 18 hodin (1 příloha)
05. 10. 2019 Výběrového řízení s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva č. HPU/58/2019 (1 příloha)
05. 10. 2019 Obnova katastrálního operátu - nové mapování (1 příloha)
02. 09. 2019 Program č. 8 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 4.9.2019 od 18 hodin (1 příloha)
27. 06. 2019 Program č. 7 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 3.7.2019 od 18 hodin (1 příloha)
19. 06. 2019 Program č. 6 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 19.6.2019 od 18 hodin (1 příloha)
19. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 (1 příloha)
05. 06. 2019 RSOB - Závěrečný účet za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 RSO… (2 přílohy)
23. 05. 2019 Záměr prodat palivové dřevo (1 příloha)
22. 05. 2019 Program č. 5 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 22.5.2019 od 18 hodin (1 příloha)
07. 05. 2019 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května… (1 příloha)
17. 04. 2019 Záměr obce (1 příloha)
10. 04. 2019 Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Neratov pro volby do Evropského… (1 příloha)
10. 04. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu … (1 příloha)
21. 02. 2019 Rozhodnutí č. 1/2019 o kácení dřevin (2 přílohy)
20. 02. 2019 Dokument "USNESENÍ - Dražební v..." již není dostupný.
13. 02. 2019 Rozpočet obce Neratov na rok 2019 - NÁVRH (2 přílohy)
13. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2017
13. 02. 2019 Výroční zpráva za rok 2018
12. 02. 2019 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Neratov (1 příloha)
12. 02. 2019 Program č. 2 zasedání zastupitelstva obce Neratov konaného dne 13.2.2019 od 18 hodin (1 příloha)
06. 02. 2019 Rozpočtové provizorium obce Neratov na rok 2019
06. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 1
06. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 2
06. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 3

XML