Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Jiné

http://eagri.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení mikrobiologie a biochemie, Národní referenční laboratoř (PDF, 815 KB) (PDF, 815 KB)
03. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Vysoká, Odbor provozní a zkušební (PDF, 810 KB) (PDF, 810 KB)
03. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – referent státní správy, technik, Zkušební stanice Věrovany, Odbor provozní a zkušební (PDF, 812 KB) (PDF, 812 KB)
01. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – biometrik specialista, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 814 KB) (PDF, 814 KB)
01. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby (PDF, 865 KB) (PDF, 865 KB)
01. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný/Vrchní referent – Pokusník, Zkušební stanice Uherský Ostroh, Odbor provozní a zkušební (PDF, 813 KB) (PDF, 813 KB)
01. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení řízení fytosanitárních rizik1, Odbor zdraví rostlin (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
01. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Brno, Odbor terénní inspekce (PDF, 874 KB) (PDF, 874 KB)
01. 12. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, Národní referenční laboratoř (PDF, 870 KB) (PDF, 870 KB)
01. 12. 2020 Odbor terénní inspekce - Oddělení terénní inspekce Plzeň, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor (PDF, 180 KB) (PDF, 180 KB)
20. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – referent státní správy, technik, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 814 KB) (PDF, 814 KB)
19. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada –Specialista pro POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 871 KB) (PDF, 871 KB)
19. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – hlavní specialista pro plodiny, Oddělení fytopatologie, Národní odrůdový úřad (PDF, 816 KB) (PDF, 816 KB)
10. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – Pokusník, Zkušební stanice Chrlice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 812 KB) (PDF, 812 KB)
10. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný/Vrchní referent – Pokusník, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 812 KB) (PDF, 812 KB)
05. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod, Odbor terénní inspekce (PDF, 875 KB) (PDF, 875 KB)
04. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice Lysice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1005 KB) (PDF, 1005 KB)
30. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Inspektor, Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Žatec (PDF, 175 KB) (PDF, 175 KB)
22. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice Uherský Ostroh, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1007 KB) (PDF, 1007 KB)
19. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Opava, Odbor terénní inspekce (PDF, 871 KB) (PDF, 871 KB)
19. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Traktorista – mechanizátor, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Vysoká (PDF, 174 KB) (PDF, 174 KB)
14. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby (PDF, 866 KB) (PDF, 866 KB)
02. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 859 KB) (PDF, 859 KB)
01. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Hlavní pokusník, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Oblekovice (PDF, 172 KB) (PDF, 172 KB)
21. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 812 KB) (PDF, 812 KB)
21. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – biometrik specialista, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 816 KB) (PDF, 816 KB)
21. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Plzeň, Odbor terénní inspekce (PDF, 873 KB) (PDF, 873 KB)
17. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení fytosanitární inspekce Praha, Odbor dovozu a vývozu (PDF, 879 KB) (PDF, 879 KB)
17. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Havlíčkův Brod, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 845 KB) (PDF, 845 KB)
14. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha 1, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 1006 KB) (PDF, 1006 KB)
02. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní rada – ředitel Oboru provozního a zkušebního, Sekce rostlinné výroby (PDF, 301 KB) (PDF, 301 KB)
02. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Hlavní specialista POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)
01. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Laborant, Národní referenční laboratoř, Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin (PDF, 188 KB) (PDF, 188 KB)
31. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Pracovník vztahů k veřejnosti, Kancelář ústavu, Oddělení komunikace a zahraniční spolupráce (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
20. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Inspektor, Odbor kontroly zemědělských vstupů, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno (pracoviště Znojmo) (PDF, 171 KB) (PDF, 171 KB)
20. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 254 KB) (PDF, 254 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Pěstitel plodin, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Dobřichovice (PDF, 171 KB) (PDF, 171 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Traktorista - mechanizátor, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Dobřichovice (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice Dobřichovice1, Odbor provozní a zkušební (PDF, 304 KB) (PDF, 304 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Odborný referent/Hlavní referent pro pověřování, Oddělení správní, Odbor osiv a sadby (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Lysice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 244 KB) (PDF, 244 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Manažer kvality, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent - Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 248 KB) (PDF, 248 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik - Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř (PDF, 253 KB) (PDF, 253 KB)
29. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Laborant, Národní referenční laboratoř, Oddělení speciálních analýz rostlin a krmiv (PDF, 242 KB) (PDF, 242 KB)
27. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici – Inspektor (pracoviště Znojmo), Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Brno (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 253 KB) (PDF, 253 KB)
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby (PDF, 250 KB) (PDF, 250 KB)
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Manažer kvality, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – specialista POR, Oddělení fyzikálních a chemických vlastností, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)

XML