Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Jiné

http://eagri.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 04. 2023 Rada/Odborný rada – metodik specialista, Oddělení půdy a lesnictví, Sekce zemědělských vstupů (PDF, 270 KB) (PDF, 270 KB)
11. 04. 2023 Odborný rada – vedoucí ZS Zkušební stanice Staňkov Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
11. 04. 2023 Vrchní referent/Rada – odborný referent, Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti Národní odrůdový úřad (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)
04. 04. 2023 Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení analýz půd Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 990 KB) (PDF, 990 KB)
24. 03. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Čáslav, Odbor provozní a zkušební (PDF, 182 KB) (PDF, 182 KB)
21. 03. 2023 Rada/Odborný rada – metodik specialista, Oddělení půdy a lesnictví, Sekce zemědělských vstupů (PDF, 974 KB) (PDF, 974 KB)
21. 03. 2023 Odborný/Vrchní referent – Pokusník, Zkušební stanice Čáslav, Odbor provozní a zkušební (PDF, 920 KB) (PDF, 920 KB)
20. 03. 2023 Laborant, Oddělení reziduálních analýz, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 199 KB) (PDF, 199 KB)
16. 03. 2023 Vrchní referent – asistent Odbor informatiky Sekce ekonomická a správní (PDF, 877 KB) (PDF, 877 KB)
16. 03. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 920 KB) (PDF, 920 KB)
09. 03. 2023 Inspektor, Odbor kontroly zemědělských vstupů, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha (PDF, 168 KB) (PDF, 168 KB)
08. 03. 2023 Inspektor, Odbor kontroly zemědělských vstupů, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha (PDF, 166 KB) (PDF, 166 KB)
08. 03. 2023 Odborný rada – vedoucí, Oddělení analýz půd, Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
06. 03. 2023 Odborný rada – Odborný referent pro plodiny Oddělení fytopatologie Národní odrůdový úřad (PDF, 284 KB) (PDF, 284 KB)
06. 03. 2023 Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin Národní referenční laboratoř (PDF, 283 KB) (PDF, 283 KB)
24. 02. 2023 Odborný rada – vedoucí, ZS Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
22. 02. 2023 Odborný rada– specialista POR, Oddělení rizik a účinnosti POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 1016 KB) (PDF, 1016 KB)
22. 02. 2023 Traktorista – mechanizátor, Zkušební stanice Čáslav, OPZ (PDF, 172 KB) (PDF, 172 KB)
22. 02. 2023 Pěstitel plodin, Zkušební stanice Čáslav, Odbor provozní a zkušební (PDF, 172 KB) (PDF, 172 KB)
20. 02. 2023 Inspektor, Oddělení terénní inspekce Praha, Odbor terénní inspekce (PDF, 171 KB) (PDF, 171 KB)
20. 02. 2023 Rada/Odborný rada – specialista POR, Oddělení koordinace odborného hodnocení, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 921 KB) (PDF, 921 KB)
15. 02. 2023 Odborný referent – asistent, Národní referenční laboratoř Brno, Národní referenční laboratoř (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)
15. 02. 2023 Odborný rada – odborný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby (PDF, 918 KB) (PDF, 918 KB)
10. 02. 2023 Inspektor_Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Opava, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin (PDF, 168 KB) (PDF, 168 KB)
06. 02. 2023 Hlavní pokusník, Zkušební stanice Oblekovice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 182 KB) (PDF, 182 KB)
03. 02. 2023 Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin (PDF, 978 KB) (PDF, 978 KB)
03. 02. 2023 Inspektor, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin, Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod (PDF, 174 KB) (PDF, 174 KB)
31. 01. 2023 Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení analytiky krmiv, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 988 KB) (PDF, 988 KB)
31. 01. 2023 Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení dovozu a vývozu, Odbor dovozu a vývozu Praha (PDF, 977 KB) (PDF, 977 KB)
25. 01. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 988 KB) (PDF, 988 KB)
20. 01. 2023 Odborný rada – vedoucí ZS, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 218 KB) (PDF, 218 KB)
20. 01. 2023 Vrchní referent – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Vysoká, Odbor provozní a zkušební (PDF, 189 KB) (PDF, 189 KB)
20. 01. 2023 Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 191 KB) (PDF, 191 KB)
20. 01. 2023 Rada/Odborný rada – metodik specialista, Oddělení půdy a lesnictví, Sekce zemědělských vstupů (PDF, 190 KB) (PDF, 190 KB)
20. 01. 2023 Pěstitel plodin, Oddělení vinohradnictví ,Sekce rostlinné výroby (PDF, 172 KB) (PDF, 172 KB)
18. 01. 2023 Inspektor, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin, Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Opava (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
18. 01. 2023 Inspektor, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin, Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Praha (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
13. 01. 2023 Odborný rada – vedoucí ,Oddělení NRL Plzeň, Národní referenční laboratoř (PDF, 234 KB) (PDF, 234 KB)
13. 01. 2023 Odborný rada – vedoucí, Oddělení NRL Plzeň, Národní referenční laboratoř (PDF, 234 KB) (PDF, 234 KB)
12. 01. 2023 Vrchní referent – Hlavní pokusník, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Vysoká (PDF, 190 KB) (PDF, 190 KB)
12. 01. 2023 Inspektor specialista, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin, Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Opava (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
11. 01. 2023 Vrchní referent – Pokusník, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Dobřichovice (PDF, 189 KB) (PDF, 189 KB)
07. 01. 2023 Odborný rada – inspektor specialista Oddělení dovozu a vývozu Odbor dovozu a vývozu (PDF, 269 KB) (PDF, 269 KB)
20. 12. 2022 Inspektor - Sekce osiv sadby a zdraví rostlin, Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Opava (PDF, 168 KB) (PDF, 168 KB)
15. 12. 2022 Odborný referent – Pokusník, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Jaroměřice nad Rokytnou (PDF, 823 KB) (PDF, 823 KB)
13. 12. 2022 Odborný rada – vedoucí ZS, Zkušební stanice Staňkov, Odbor provozní a zkušební (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
08. 12. 2022 Inspektor specialista - Odbor dovozu a vývozu, Oddělení dovozu a vývozu_Praha (PDF, 875 KB) (PDF, 875 KB)
08. 12. 2022 Inspektor - Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Planá nad Lužnicí (PDF, 877 KB) (PDF, 877 KB)
06. 12. 2022 Inspektor specialista, Odbor dovozu a vývozu, Oddělení dovozu a vývozu (PDF, 177 KB) (PDF, 177 KB)
06. 12. 2022 Rada – Odborný referent, Národní referenční laboratoř Brno, Oddělení testování odrůd (PDF, 881 KB) (PDF, 881 KB)

XML