« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení analýz půd Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 990 KB) (PDF, 990 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení analýz půd Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 990 KB) (PDF, 990 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení analýz půd
Národní referenční laboratoř Opava
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 055226/2023
Datum: 3.dubna 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení analýz půd
Národní referenční laboratoř Opava
<br>
<br> v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Jaselská 552/16 <,>
Opava,746 23.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červen 2023 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Úprava vzorků,příprava mineralizátů a extraktů rostlinného materiálu,krmiv,půd <,>
<br> sedimentů a kalů <.>
<br>  Měření prvků ve vzorcích půd,rostlin,krmiv a podobných materiálů s použitím
<br> instrumentální techniky (atomová absorpční/emisní plamenová spektrometrie,optická
<br> emisní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu,spektrofotometrie,analyzátor rtuti
<br> a další) <.>
<br>  Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních
<br> citlivých metod analytické chemie <.>
<br>  Provádění ověřování správné funkce laboratorních přístrojů a zařízení,jejich zavádění do
<br> provozu,nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly
<br> kvality procesu <.>
<br>  Práce se softwarovým vybavením NRL ÚKZÚZ: Labsystém,řídící a vyhodnocovací programy
<br> přístrojů apod <.>
<br>  Vývoj,...

Načteno

edesky.cz/d/6086907

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz