« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný/Vrchní referent – Pokusník, Zkušební stanice Čáslav, Odbor provozní a zkušební (PDF, 920 KB) (PDF, 920 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný/Vrchní referent – Pokusník, Zkušební stanice Čáslav, Odbor provozní a zkušební (PDF, 920 KB) (PDF, 920 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný/Vrchní referent – Pokusník
Zkušební stanice Čáslav
<br> Odbor provozní a zkušební
Č.j.: UKZUZ 046346/2023
Datum: 21.března 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný/Vrchní referent – Pokusník
Zkušební stanice Čáslav
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Filipov 19,286 01
Čáslav.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Samostatný výkon státního dozoru pro registraci krmiv,přípravků na ochranu rostlin <,>
<br> hnojiv a certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy a kontrolu vstupů do
<br> půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení <.>
<br>  Vykonávání technické práce při zakládání,ošetřování a sklizni pokusů na základě
<br> metodických pokynů hlavního specialisty pro plodiny nebo vedoucího oddělení <.>
<br>  Provádění u příslušných odrůdových zkoušek pozorování znaků dle metodik a vedení
<br> přehledných záznamů <.>
<br>  Provádění rozborů vzorků rostlin za vegetace <.>
<br>  Odebírání vzorků pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory <.>
<br>  Po sklizni zabezpečování odborného dozoru nad morfologickými,fyzikálními,chemickými
<br> a dalšími rozbory <.>
<br>  Příprava XXX z příslušných odrůdových zkoušek a předávání je hlavnímu specialistovi pro
<br> plodiny <.>
<br>
Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební mí...

Načteno

edesky.cz/d/6056615

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz