« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – odborný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby (PDF, 918 KB) (PDF, 918 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – odborný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby (PDF, 918 KB) (PDF, 918 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – odborný referent
Oddělení registru vinic
Sekce rostlinné výroby
<br> Č.j.: UKZUZ 023702/2023
Datum: 15.února 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – odborný referent
Oddělení registru vinic
Sekce rostlinné výroby
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Evropská 16/25 <,>
<br> 67181 Znojmo - Oblekovice.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru <,>
<br> ve zkráceném úvazku na dobu určitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben
<br> 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 celostátní koordinace a stanovování metodických postupů pro výkon státní inspekce a
<br> dozoru v oblasti zemědělských vstupů
<br>  provádí práce na úseku evidence a registrace ploch a odrůd révy vinné,komunikuje
<br> s pěstiteli
<br>  zodpovídá za aktualizaci grafických podkladů registru vinic,včetně zajišťování podkladů z
<br> Katastru nemovitostí
<br>  zodpovídá za aplikaci kontrolního řádu,správního řádu a spisového řádu
<br>  spolupracuje s odbornými institucemi a s odbornou zemědělskou veřejností v oblasti
<br> vinohradnictví a vinařství
<br>  zodpovídá za objektivitu,správnost a formální úroveň všech předkládaných návrhů na
<br> opatření a ostatních materiálů pro vnitřní i vnější potřebu útvaru
<br>  spolupracuje na tvorbě metodických pokynů
<br>  ovládá aplikaci Portálu farmáře – registr vinic
<br>  plní další úkoly související s pracovním zařazením
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový ...

Načteno

edesky.cz/d/5969357

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz