« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – Odborný referent pro plodiny Oddělení fytopatologie Národní odrůdový úřad (PDF, 284 KB) (PDF, 284 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Odborný referent pro plodiny Oddělení fytopatologie Národní odrůdový úřad (PDF, 284 KB) (PDF, 284 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Odborný referent pro plodiny
<br> Oddělení fytopatologie
Národní odrůdový úřad
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 036229/2023
Datum: 6.března 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – Odborný referent pro plodiny
<br> Oddělení fytopatologie
Národní odrůdový úřad
<br>
<br> v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Brno a zkušební
stanice Chrlice.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2023 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
➢ zakládání,vedení a hodnocení odrůdových pokusů s teplomilnými jetelovinami,lnem <,>
<br> konopím a speciálních fytopatologických testů;
<br> ➢ zajišťování příjmu,evidence a úpravy osiv pro odrůdové zkoušky;
<br> ➢ příprava podkladů pro založení a vedení pokusů;
<br> ➢ odebírání vzorků pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory;
<br> ➢ hodnocení a zpracování výsledků odrůdových zkoušek;
<br> ➢ inspekční činnost na zkušebních stanicích s ohledem na hodnocení výskytu škodlivých
<br> organismů a používání přípravků na ochranu rostlin v odrůdových pokusech;
<br> ➢ inovace a tvorba metodik pro zkoušení odrůd <.>
<br>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do p...

Načteno

edesky.cz/d/6018931

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz