« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin (PDF, 978 KB) (PDF, 978 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod, Sekce osiv sadby a zdraví rostlin (PDF, 978 KB) (PDF, 978 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor
Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod
<br> Sekce osiv sadby a zdraví rostlin
<br>
Č.j.: UKZUZ 018995/2023
Datum: 3.února 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor
Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod (pracoviště Žďár nad Sázavou)
<br> Sekce osiv sadby a zdraví rostlin
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Strojírenská 1089
14,591 01 Žďár nad Sázavou 1.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben 2023 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 dozor nad plněním povinností na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých
<br> organismů <,>
<br>  odborné šetření při podezření z výskytu regulovaných škodlivých organismů <,>
<br>  příprava podkladů pro řízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních <,>
<br>  místní šetření pro řízení o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů <,>
<br>  monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů <,>
<br>  základní detekce a diagnostika škodlivých organismů,odběr úředních vzorků <,>
<br>  kontrola a certifikace rozmnožovacího materiálu
<br>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné...

Načteno

edesky.cz/d/5939341

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz