« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent – asistent Odbor informatiky Sekce ekonomická a správní (PDF, 877 KB) (PDF, 877 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent – asistent Odbor informatiky Sekce ekonomická a správní (PDF, 877 KB) (PDF, 877 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent – asistent
Odbor informatiky
<br> Sekce ekonomická a správní
Č.j.: UKZUZ 043329/2023
Datum: 16.března 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – asistent
Odbor informatiky
<br> Sekce ekonomická a správní
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Ztracená 1099/10 <,>
Praha,161 00 Praha 6.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Zajišťování chodu a správa agendy Odboru informatiky – korespondence,správa dokumentů <,>
<br> zajištění úkonů v eSPIS,v DMS,správa majetku Odboru,vedení dílčích evidencí,přehledů <,>
<br> seznamů,záznamů,protokolů,zápisů a plnění úkolů daných ředitelem Odboru <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 9.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br>
2.Osobní příplatek
<br>
Je nenároková složka platu,kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti,dovednosti,a
především za jeho výkonnost.V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu
zaměstnanci přísluší ...

Načteno

edesky.cz/d/6045965

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz