« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – vedoucí, Oddělení analýz půd, Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – vedoucí, Oddělení analýz půd, Národní referenční laboratoř Opava (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/6
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí X
Oddělení analýz půd
<br> Národní referenční laboratoř Opava
<br>
Č.j.: UKZUZ 038255/2023
Datum: 8.března 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí
Oddělení analýz půd
<br> Národní referenční laboratoř Opava
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Jaselská 552/16 <,>
Opava,746 23.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou2.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2023,(nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti
<br>
 Metodické a organizační vedení Oddělení analýz půd v odboru NRL Opava <.>
 Úprava vzorků,příprava mineralizátů a extraktů rostlinného materiálu,krmiv,půd,sedimentů
<br> a kalů a podobných materiálů <.>
 Měření vzorků půd,rostlin,krmiv a podobných materiálů s použitím instrumentální techniky
<br> (atomová absorpční/emisní spektrometrie,optická emisní spektrometrie v indukčně vázaném
plazmatu,spektrofotometrie,elektrochemie a další) <.>
<br>  Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních
instrumentálních metod analytické chemie <.>
<br>  Provádění ověřování správné funkce laboratorních přístrojů a zařízení,jejich zavádění do
<br> provozu,nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality
<br> procesu <.>
<br>  Práce se softwarovým vybavením NRL ÚKZÚZ: Labsystém,řídící a vyhodnocovací programy
<br> přístrojů <.>
<br>  Kontrola a schvalování výsledků zkou...

Načteno

edesky.cz/d/6025692

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz