« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin Národní referenční laboratoř (PDF, 283 KB) (PDF, 283 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin Národní referenční laboratoř (PDF, 283 KB) (PDF, 283 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin
Národní referenční laboratoř
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 036172/2023
Datum: 6.března 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin
Národní referenční laboratoř
<br>
<br> v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1 a,613 00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je květen 2023 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
➢ Provádění náročných laboratorních zkoušek přípravků na ochranu rostlin (POR) metodou
<br> kapalinové a plynové chromatografie s různými typy detekce (včetně MS detekce) při
<br> zjišťování chemického složení POR ve spojitostech s postregistrační kontrolou,registrací a
<br> mezilaboratorním ověřováním <.>
<br> ➢ Samostatné vyhodnocování individuálních laboratorních analýz <.>
<br> ➢ Podíl na vývoji,ověřování a přípravě nových metodik pro laboratorní analýzy a jejich
<br> zavádění do praxe <.>
<br> ➢ Servis a běžná údržba instrumentů <.>
<br> ➢ Průběžně sleduje odbornou literaturu týkající se problematiky laboratorních analýz POR <,>
<br> získané poznatky využívá pro návrh nových směrů a rozvoje pracoviště <.>
<br> Praxe s výše uvedenými technikami velkou výhodou,porozumění a schopnost práce s anglickým
<br> odborným tex...

Načteno

edesky.cz/d/6018930

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz