« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 191 KB) (PDF, 191 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 191 KB) (PDF, 191 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br> Č.j.: UKZUZ 011830/2023
Datum: 20.ledna 2023
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br> v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,místo výkonu služby: Bílokostelecká
208,46331 Chrastava nebo Dubická 2362/56,47001 Česká Lípa.Služba na tomto služebním místě bude
vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební
místo je květen 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br> Popis činnosti místa:
Komplexní výkon státní inspekce nebo dozoru v oblasti přípravků na ochranu rostlin,hnojiv a
<br> půdy
Dozor na úseku integrované ochrany rostlin
Dozor nad postupy při provádění ochrany rostlin,nad výdejem,skladováním a distribucí
<br> přípravků na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ověřování a experimentálního
použití <.>
<br> Organizace a provádění osvědčování odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na
ochranu rostlin <.>
<br> Sběr XXX o spotřebě přípravků pro ČSÚ <.>
Odběr vzorků přípravků na ochranu rostlin a hnojiv <.>
Výkon odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovenými příslušnými právními
<br> předpisy ČR a EU <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br> 1.Platový tarif
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu za...

Načteno

edesky.cz/d/5913314

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz