« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Vrchní referent – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Vysoká, Odbor provozní a zkušební (PDF, 189 KB) (PDF, 189 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vrchní referent – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Vysoká, Odbor provozní a zkušební (PDF, 189 KB) (PDF, 189 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent – Hlavní pokusník
Zkušební stanice Vysoká
<br> Odbor provozní a zkušební
Č.j.: UKZUZ 011946/2023
Datum: 20.ledna 2023
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní referent – Hlavní pokusník
Zkušební stanice Vysoká
<br> Odbor provozní a zkušební
<br> v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zkušební stanice <,>
Vysoká 162,Vysoká u Příbramě,262 42 Rožmitál pod Třemšínem.Služba na tomto služebním místě
bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na
služební místo je březen 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
Vykonávat technické práce při zakládání,ošetřování a sklizni pokusů na základě metodických
<br> pokynů hlavního specialisty pro plodiny nebo vedoucího oddělení <.>
<br> Provádět u příslušných odrůdových zkoušek pozorování znaků dle metodik a vést o XXX
přehledné záznamy <.>
<br> Provádět rozbory vzorků rostlin za vegetace <.>
Odebírat rostlinné a půdní vzorky pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory <.>
Vést účetní a majetkovou agendu stanice
Vykonávat další činnosti související s odbornou náplní odboru a s pracovním zařazením
<br> zaměstnance <.>
<br> Plnit odborné úkoly dle pokynů nadřízeného <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br> 1.Platový tarif
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 10.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle...

Načteno

edesky.cz/d/5913315

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz