Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Jiné

http://eagri.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent, Sekce rostlinné výroby Brno (PDF, 885 KB) (PDF, 885 KB)
07. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 886 KB) (PDF, 886 KB)
07. 05. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – ekonom Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 831 KB) (PDF, 831 KB)
05. 05. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Lednice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Zahradník (PDF, 199 KB) (PDF, 199 KB)
29. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 883 KB) (PDF, 883 KB)
29. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno (pracoviště Prostějov), Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 889 KB) (PDF, 889 KB)
26. 04. 2021 Odbor majetkové správy, Oddělení majetkové správy Opava, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Údržbář (pracoviště Olomouc) (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
20. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Odborný referent Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 885 KB) (PDF, 885 KB)
16. 04. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Pusté Jakartice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Traktorista – mechanizátor (PDF, 171 KB) (PDF, 171 KB)
13. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení řízení fytosanitárních rizik, Odbor zdraví rostlin Praha (PDF, 906 KB) (PDF, 906 KB)
13. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení dovozu a vývozu Litoměřice, Odbor dovozu a vývozu (PDF, 884 KB) (PDF, 884 KB)
13. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – ekonom Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 830 KB) (PDF, 830 KB)
12. 04. 2021 Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor (PDF, 166 KB) (PDF, 166 KB)
31. 03. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Dobřichovice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Traktorista – mechanizátor (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
15. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – ekonom Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 831 KB) (PDF, 831 KB)
15. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Vedoucí Oddělení vinohradnictví, Sekce rostlinné výroby Oblekovice (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
15. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 885 KB) (PDF, 885 KB)
11. 03. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Věrovany vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Traktorista – mechanizátor (PDF, 174 KB) (PDF, 174 KB)
09. 03. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Lednice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Zahradník (PDF, 197 KB) (PDF, 197 KB)
04. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení dovozu a vývozu (pracoviště Litoměřice) Odbor dovozu a vývozu (PDF, 830 KB) (PDF, 830 KB)
04. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Odborný referent pro plodiny Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 286 KB) (PDF, 286 KB)
03. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo, Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava (pracoviště Česká Lípa), Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 295 KB) (PDF, 295 KB)
03. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení analytiky krmiv1, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 349 KB) (PDF, 349 KB)
03. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný/Vrchní referent – Pokusník Zkušební stanice Dobřichovice Odbor provozní a zkušební (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)
03. 03. 2021 Odbor kontroly zemědělských vstupů, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor (PDF, 170 KB) (PDF, 170 KB)
09. 02. 2021 Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin, Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Specialista – diagnostik - nematolog (PDF, 178 KB) (PDF, 178 KB)
09. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent, Oddělení zkoušek užitné hodnoty Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 869 KB) (PDF, 869 KB)
09. 02. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Lednice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Zahradník (PDF, 198 KB) (PDF, 198 KB)
02. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby Praha (PDF, 868 KB) (PDF, 868 KB)
02. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 814 KB) (PDF, 814 KB)
02. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 870 KB) (PDF, 870 KB)
28. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 865 KB) (PDF, 865 KB)
28. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – odborný referent, Oddělení ekologického zemědělství, Sekce rostlinné výroby (PDF, 868 KB) (PDF, 868 KB)
28. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní rada – ředitel NRL Brno, Národní referenční laboratoř (PDF, 1 MB) (PDF, 1 MB)
28. 01. 2021 Odborný rada – ekonom Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 815 KB) (PDF, 815 KB)
28. 01. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Pusté Jakartice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Traktorista – mechanizátor (PDF, 170 KB) (PDF, 170 KB)
26. 01. 2021 Odbor kontroly zemědělských vstupů, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Chrastava, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor (PDF, 171 KB) (PDF, 171 KB)
26. 01. 2021 Národní referenční laboratoř, Oddělení mikrobiologie a biochemie, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Přírodovědný analytik – diagnostik (PDF, 168 KB) (PDF, 168 KB)
21. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo, Odborný referent – referent státní správy, technik, Zkušební stanice Věrovany, Odbor provozní a zkušební (PDF, 813 KB) (PDF, 813 KB)
21. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo, Odborný rada – Hlavní specialista diagnostik–mykolog, Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (PDF, 874 KB) (PDF, 874 KB)
21. 01. 2021 Odbor kontroly zemědělských vstupů, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Plzeň, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor (PDF, 167 KB) (PDF, 167 KB)
21. 01. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Věrovany, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Traktorista – mechanizátor (PDF, 174 KB) (PDF, 174 KB)
14. 01. 2021 Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Lednice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Zahradník (PDF, 198 KB) (PDF, 198 KB)
13. 01. 2021 Kancelář ústavu, Oddělení personální a mzdové vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Personalista (PDF, 165 KB) (PDF, 165 KB)
13. 01. 2021 Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor (PDF, 169 KB) (PDF, 169 KB)
11. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní inspekce Žatec, Odbor terénní inspekce (PDF, 868 KB) (PDF, 868 KB)
11. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – biometrik specialista, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad Brno (PDF, 812 KB) (PDF, 812 KB)
11. 01. 2021 Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Opava, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor (PDF, 168 KB) (PDF, 168 KB)
11. 01. 2021 Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Plzeň, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Inspektor (PDF, 170 KB) (PDF, 170 KB)
07. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení dovozu a vývozu (pracoviště Litoměřice), Odbor dovozu a vývozu (PDF, 868 KB) (PDF, 868 KB)

XML