« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný referent – asistent, Národní referenční laboratoř Brno, Národní referenční laboratoř (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný referent – asistent, Národní referenční laboratoř Brno, Národní referenční laboratoř (PDF, 919 KB) (PDF, 919 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Odborný referent – asistent
Národní referenční laboratoř Brno
<br> Národní referenční laboratoř
Č.j.: UKZUZ 023531/2023
Datum: 15.února 2023
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Odborný referent – asistent
Národní referenční laboratoř Brno
<br> Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Hroznová 2,603
00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Administrativní činnost dle potřeb Odboru NRL Brno – administrace docházky,inventarizace
<br> majetku aj <.>
<br>  Práce v systému VEMA - zadávání objednávek a faktur v rámci celého Odboru NRL Brno <.>
<br>  Práce v Labsystému 7 – dispečer akreditované laboratoře - zápis vzorků do laboratorních knih
<br> dle požadavků zadavatele,vedení evidence,kontrola termínů aj <.>
<br>  Komunikace s dalšími útvary v rámci ústavu <.>
<br>  Uplatňování akreditačních požadavků dle ISO 17025 <.>
<br>  Plnění dalších úkolů dle pokynů ředitele Odboru NRL Brno <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 9.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o p...

Načteno

edesky.cz/d/5969358

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz