« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – metodik specialista, Oddělení půdy a lesnictví, Sekce zemědělských vstupů (PDF, 190 KB) (PDF, 190 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – metodik specialista, Oddělení půdy a lesnictví, Sekce zemědělských vstupů (PDF, 190 KB) (PDF, 190 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – metodik specialista
Oddělení půdy a lesnictví
<br> Sekce zemědělských vstupů
<br> Č.j.: UKZUZ 011806/2023
Datum: 20.ledna 2023
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – metodik specialista
Oddělení půdy a lesnictví
<br> Sekce zemědělských vstupů
<br> v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Hroznová 2 <,>
603 00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br> statistické zpracování výsledků chemických analýz
odběry vzorků půd podle diagnostických horizontů a asimilačních orgánů lesních dřevin;
<br> působnost po celé ČR,vícedenní výjezdy mimo Brno
typologický popis odběrného místa,půdního profilu a zdravotního stavu dřevin
předávání vzorků do laboratoře,související administrativa
vyhotovení zprávy pro vlastníky lesa
<br> Na základě výsledků analýz určuje příčiny poruch výživy lesních porostů a dává návrhy opatření na
<br> jejich zmírnění,případně odstranění <.>
<br> Údaje o složkách platu
<br> 1.Platový tarif
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu o státní službě do 11.platové třídy <.>
<br> Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif podle následující stupnice uvedené zde <.>
<br> Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu
podle § 3 nařízení vlády č.304/2014 Sb <.>,o platových poměrech státních zaměstnanců,...

Načteno

edesky.cz/d/5913313

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz