Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Jiné

http://eagri.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Pracovník vztahů k veřejnosti, Kancelář ústavu, Oddělení komunikace a zahraniční spolupráce (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
20. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Inspektor, Odbor kontroly zemědělských vstupů, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno (pracoviště Znojmo) (PDF, 171 KB) (PDF, 171 KB)
20. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 254 KB) (PDF, 254 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Pěstitel plodin, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Dobřichovice (PDF, 171 KB) (PDF, 171 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Traktorista - mechanizátor, Odbor provozní a zkušební, Zkušební stanice Dobřichovice (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Zkušební stanice Dobřichovice1, Odbor provozní a zkušební (PDF, 304 KB) (PDF, 304 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Odborný referent/Hlavní referent pro pověřování, Oddělení správní, Odbor osiv a sadby (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Lysice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 244 KB) (PDF, 244 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Manažer kvality, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada – Odborný referent - Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 248 KB) (PDF, 248 KB)
07. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik - Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř (PDF, 253 KB) (PDF, 253 KB)
29. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - Laborant, Národní referenční laboratoř, Oddělení speciálních analýz rostlin a krmiv (PDF, 242 KB) (PDF, 242 KB)
27. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici – Inspektor (pracoviště Znojmo), Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Brno (PDF, 173 KB) (PDF, 173 KB)
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 253 KB) (PDF, 253 KB)
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby (PDF, 250 KB) (PDF, 250 KB)
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Manažer kvality, Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha, Národní referenční laboratoř (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)
08. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – specialista POR, Oddělení fyzikálních a chemických vlastností, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)
22. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent, Oddělení správní, Odbor osiv a sadby (PDF, 243 KB) (PDF, 243 KB)
22. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Samostatný referent, Oddělení správní, Odbor osiv a sadby (PDF, 245 KB) (PDF, 245 KB)
22. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby (PDF, 246 KB) (PDF, 246 KB)
22. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Hlavní specialista diagnostik–entomolog, Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (PDF, 252 KB) (PDF, 252 KB)
13. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Inspektor, Odbor terénní inspekce, Oddělení terénní inspekce Žatec (PDF, 209 KB) (PDF, 209 KB)
10. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Opava, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 296 KB) (PDF, 296 KB)
10. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor specialista, Oddělení trvalých kultur, Odbor osiv a sadby (PDF, 298 KB) (PDF, 298 KB)
30. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný/Vrchní referent – Pokusník, Zkušební stanice Dobřichovice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 283 KB) (PDF, 283 KB)
20. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – specialista POR, Oddělení fyzikálních a chemických vlastností, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 295 KB) (PDF, 295 KB)
20. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení analýz půd, Odbor NRL Opava (PDF, 289 KB) (PDF, 289 KB)
20. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Opava, Odbor terénní inspekce (PDF, 296 KB) (PDF, 296 KB)
12. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení FI Praha Ruzyně, Odbor dovozu a vývozu (PDF, 353 KB) (PDF, 353 KB)
12. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby (PDF, 290 KB) (PDF, 290 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 286 KB) (PDF, 286 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 281 KB) (PDF, 281 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Hlavní specialista diagnostik–entomolog, Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc, Odbor diagnostiky škodlivých organismů rostlin Olomouc (PDF, 296 KB) (PDF, 296 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní kontroly a koordinace, Odbor osiv a sadby (PDF, 288 KB) (PDF, 288 KB)
01. 05. 2020 Přílohy k "Žádost o přijetí do služebního poměru – zaměstnanec" (DOCX, 32 KB) (DOCX, 32 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor specialista, Oddělení trvalých kultur, Odbor osiv a sadby (PDF, 292 KB) (PDF, 292 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení analýz půd (PDF, 351 KB) (PDF, 351 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – vedoucí Oddělení analýz půd1 (PDF, 351 KB) (PDF, 351 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – specialista POR, Oddělení povolování POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin. (PDF, 292 KB) (PDF, 292 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Odborný referent, Odbor zdraví rostlin, Oddělení řízení fytosanitárních rizik (PDF, 212 KB) (PDF, 212 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo - Inspektor, Odbor kontroly zemědělských vstupů, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Praha (PDF, 207 KB) (PDF, 207 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Opava, Odbor terénní inspekce (PDF, 295 KB) (PDF, 295 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/Rada – Odborný referent, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 833 KB) (PDF, 833 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent/Vrchní referent – Samostatný referent, Oddělení registru vinic, Sekce rostlinné výroby (PDF, 302 KB) (PDF, 302 KB)
01. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný/Vrchní referent – Pokusník, Zkušební stanice Pusté Jakartice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 284 KB) (PDF, 284 KB)

XML