« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení analytiky krmiv, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 988 KB) (PDF, 988 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik, Oddělení analytiky krmiv, Národní referenční laboratoř Brno (PDF, 988 KB) (PDF, 988 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení analytiky krmiv
Národní referenční laboratoř Brno
<br>
Č.j.: UKZUZ 015753/2023
Datum: 31.ledna 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br>
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik-diagnostik
<br> Oddělení analytiky krmiv
Národní referenční laboratoř Brno
<br>
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Hroznová 2,603
00 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je březen 2023 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Analýza krmiv a materiálů pro jejich výrobu se zaměřením na stanovení mykotoxinů,přírodních
<br> toxinů a doplňkových látek <.>
 Plná a samostatná obsluha analytických přístrojů se zaměřením na vysokoúčinnou kapalinovou
<br> chromatografii (HPLC) a kapalinovou chromatografii s tandemovou hmotnostní detekcí (LC-
MS/MS) <.>
<br>  Spolupráce v rámci EURL pro mykotoxiny a přírodní toxiny v potravinách a krmivech: tvorba
analytických XXXXX a postupů dle legislativních požadavků,účast v PT pořádaných EURL,účast
na mezinárodních setkáni představitelů NRL aj <.>
<br>  Spolupráce s dalšími pracovišti v oblasti mykotoxinů a přírodních toxinů (SZPI,VŠCHT aj.)
 Vývoj a validace nových analytických metod <.>
 Uplatňování akreditačních požadavků dle ISO 17025 <.>
<br>
<br> Údaje o složkách platu
<br>
1.Platový tarif
<br>
Služební místo je zařazeno podle přílohy...

Načteno

edesky.cz/d/5932418

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz