« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 988 KB) (PDF, 988 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 988 KB) (PDF, 988 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
603 00 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor specialista <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
Č.j.: UKZUZ 013522/2023
Datum: 24.ledna 2023
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor specialista <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „142 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: ČSLA 23,391 11
Planá nad Lužnicí <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je březen 2023 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Komplexní výkon inspekční činnosti pro oblast hnojiv,půdy a přípravků ochrany rostlin
<br>  Výkon úřední kontroly výroby,uvádění hnojiv a POR do oběhu,jejich označování,balení <,>
<br> skladování a používání
<br>  Kontroly podmíněnosti v rámci kontrolního systému Cross Compliance
<br>  Kontrola vybraných požadavků v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření pro
<br> SZIF
<br>  Kontrola hospodaření zemědělských podniků ve zranitelných oblastech - dodržování
<br> ustanovení nařízení vlády č.262/2012 Sb <.>,v aktuálním znění
<br>  Výkon úřední kontroly v ekologickém zemědělství
<br>  Kontrola dodržování podmínek při používání upravených kalů na zemědělské půdě
<br>  Výkon úřední kontroly nad používáním sedimentů z vodních toků a vodních nádrží na
<br> zemědělské půdě
<br>  Odběr vzorků hn...

Načteno

edesky.cz/d/5920645

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz